Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19
29.05.2020

EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat
29.05.2020

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový systém
29.05.2020

COVID-19 epidemic - Cancellation of BTSF Activities
29.05.2020

Ctpp >


veletrh FIHAV 2015
Datum: 26.08.2015
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vážená paní, Vážený pane,

ve dnech 2. – 4. listopadu 2015 navštíví náměstek ministra průmyslu Vladimír Bärtl Havanu.
Tato návštěva se koná u příležitosti mezinárodního veletrhu FIHAV 2015, kde bude letos České republika mít svou oficiální účast.

Firmám, které se nebudou účastnit přímo jako vystavovatelé, nabízíme možnost účasti v doprovodné podnikatelské misi.

Účastníci této mise navštíví veletrh, setkají se se zástupci místní podniků, místní Hospodářské komory,
zástupci Kubánského ministerstva hospodářství atd. Účastníci se připojí i k některým jednáním, která povede pan náměstek Bärtl s místními představiteli.

Cílem této cesty je prověřit možnosti pro spolupráci, podpořit stávající a nastartovat nové formy spolupráce.
Na Kubě lze předpokládat mírné tendence k hospodářské liberalizaci. Spolu s oteplením vztahů s USA by tyto změny mohly v budoucnu přinést nové příležitosti.

Věříme, že i české firmy mohou z tohoto vývoje těžit a zároveň využít některé historické vazby a zkušenosti.

Většina nákladů na účast se bude sestávat z ceny letenky a ubytování, dále nákladů na místní přepravu a dalších menších režijních výdajů.

Účastníci poletí standardní linkou a předpokládané náklady na účast jsou 60 000 – 65 000 Kč. (při využití kvalitnějších hotelů, záleží také na aktuální ceně letenky)

Program bude připravován a koordinován s MPO a Ambasádou ČR v Havaně.

Pokud máte vážný zájem účastnit se této delegace, která se připojí v Havaně k panu náměstkovi Bärtlovi, 
registrujte se pod níže uvedeným odkazem.
Prosím, sdělte svůj zájem do úterý 1.9. 2015.
Na základě zjištěného zájmu budeme ladit program a budeme Vás dále informovat o konkrétních podmínkách a programu, který přizpůsobíme dle profilu registrovaných zájemců.

http://registrace.spcr.cz/mise?eventId=269&controller=event&task=individualRegister

V případě problémů s formulářem (neobdržíte potvrzení o registraci, nejde otevřít) mne kontaktujte e-mailem na pfara@spcr.cz

S pozdravem

--

Mgr. Pavel Fára
Zástupce ředitele

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Sekce mezinárodních vztahů
Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9

pfara@spcr.cz | www.spcr.cz

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nejsilnější zaměstnavatelský svaz sdružující klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice