Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Znojemské historické vinobraní 2019
12.09.2019

Výroční konference Platformy pro reformulace, 18. 9. 2019
12.09.2019

Ministr zemědělství: Dobré životní podmínky hospodářských zvířat jsou pro nás důležité, letos dáme na jejich zlepšení 1,6 miliardy korun
12.09.2019

V nemocnicích, školách a školkách chybí biopotraviny: Není o ně snad zájem?
12.09.2019

Ctpp >


Předsednictví ČR ve skupině V4: Prioritou je odstranění dvojí kvality potravin
Datum: 15.05.2019
MZe
Vydáno: 9.5.2019
 
Autor: Ministerstvo zemědělství
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 9. 5. 2019

Zamezení rozdílné kvality potravin na různých trzích, nová Společná zemědělská politika a ochrana lesů budou prioritami Ministerstva zemědělství (MZe) v rámci českého předsednictví Visegrádské skupině. Česká republika se jej na jeden rok ujme 1. července. Priority předsednictví představila dnes česká delegace na rozšířeném zasedání zemí Visegrádské skupiny ve Staré Lesné na Slovensku.

„Na konci dubna Evropský parlament přijal směrnici o nekalých obchodních praktikách, která je pro dozorové orgány nepoužitelná a fakticky vede k legalizaci dvojí kvality. Nemůžeme připustit, aby existovali občané několika kategorií. Chci proto se svými resortními kolegy znovu téma dvojí kvality potravin otevřít a usilovat o odstranění těchto potravin ze společného trhu EU,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství bude pokračovat v rozběhnutých projektech, které nastolilo slovenské předsednictví. Jako svá hlavní témata si Ministerstvo zemědělství pro dobu českého předsednictví stanovilo také reformu Společné zemědělské politiky, zahájení diskuze o společné lesnické politice, problematice sucha a zadržování vody v krajině. Bude klást důraz i na podporu a rozvoj biohospodářství.

 „V rámci iniciativy BIOEAST bude Česká republika aktivně spolupracovat na tvorbě společné Strategické výzkumné a inovační agendy. Usilovat budeme o zvýšení účasti v evropských projektech, které tento sektor podporují. Podstatné bude zjednodušení Společné zemědělské politiky, její flexibilita a nastavení rovných podmínek,“ uvedl ministr Toman.

Během roku se uskuteční v rámci českého předsednictví ministerská konference FOREST EUROPE v Bratislavě.  Jejími hlavními tématy budou ochrana lesů a jejich adaptace na změnu klimatu, bude také představena Zpráva o stavu lesů v Evropě 2020.

Česká republika se při řadě dalších pracovních setkání, konferencí, odborných seminářů bude snažit prosadit společné projekty na prohlubování spolupráce a koordinace postojů státu V4. ČR převezme předsednictví od Slovenska, v červenci 2020 na něj naváže polské předsednictví.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství