Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vladimír Dlouhý: Podmínky pro podnikání se zhoršily kvůli odborářům, kterým vláda vyhoví ve všem, o co si řeknou. Doplácí na to zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci
23.05.2019

Povinnosti podnikatelů vůči státu ode dneška spravuje Právní elektronický systém
23.05.2019

Projekt SVS pro předškoláky bude pokračovat i v roce 2019
23.05.2019

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)
23.05.2019

Ctpp >


Pražští hygienici zkontrolovali úroveň poskytování stravovacích služeb na Matějské pouti
Datum: 23.04.2019
Bezpečnost potravin
Vydáno: 23.4.2019
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP ze dne 18. 4. 2019.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) podnikla kontrolu úrovně poskytování stravovacích služeb v areálu pražského Výstaviště v Praze 7, v místech, kde se pouť tradičně dlouhá léta koná. Na přelomu března a dubna letošního roku zde pražští hygienici zkontrolovali osm stánků nabízejících poměrně široký sortiment rychlého občerstvení od langošů, hamburgerů, sýru v housce, přes grilované klobásy, gyros, vařenou kukuřici, párky v rohlíku, bramboráčky, kuřecí nugety, hranolky, až po krokety a alkoholické i nealkoholické nápoje včetně ledové tříště. Pozitivní zprávou je, že v úrovni poskytování stravovacích služeb nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

Pražští hygienici se kontrole věnovali detailně. Zjišťovali například, zda stánky disponují přívody pitné tekoucí teplé a studené vody z vodovodního řadu a současně napojeními na kanalizační řad. Ověřovali také, jestli stánky mají odpovídající zařízení pro osobní hygienu zaměstnanců jako umyvadla, tekuté mýdlo nebo papírové ručníky. 

FOTO: obrázek z prostředí atrakcí Matějské pouti

Zdroj: kudyznudy.cz - CzechTourism

Hygienici si všímali rovněž dalších detailů jako zajištění dostatečného počtu chladících a mrazících zařízení pro úschovu potravin či výdejních ohřívacích zařízení pro uchování teplých pokrmů. Pozornosti hygieniků neušla ani otázka zajištění likvidace odpadu, jak v samotných stáncích, tak v rámci celého areálu Výstaviště. Namátkově navíc zkontrolovali data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vybraných potravin a pokrmů. V neposlední řadě sledovali způsob značení alergenů u nabízených pokrmů a provozní hygienu stánků včetně jejich okolí.

HSHMP se v rámci své preventivně – dozorové činnosti věnuje pravidelně kontrole veřejných akcí typu Matějské pouti, kde jsou veřejnosti nabízeny stravovací služby. Takové akce hojně navštěvují nejen Pražané, ale i turisté z dalších regionů ČR a zahraničí. Hlavním cílem preventivně osvětových akcí HSHMP je eliminovat potenciální rizika, která by se v souvislosti s podáváním občerstvení veřejnosti na hromadných akcích mohla vyskytnout. Pražští hygienici mají na zřeteli především bezpečnost a zdraví spotřebitelů, a proto budou v dalších podobných kontrolách průběžně pokračovat.


V Praze 18. 4. 2019

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


Zdroj: HSHMP