Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Foodpack East Africa 2019
16.04.2019

Praha, areál SZÚ, pylový monitoring
16.04.2019

Vejce levnější než jejich náklad: Dováží se sem i kusy za korunu
16.04.2019

Do Číny s prezidentem republiky zamíří i špičkové technologické firmy pod vedením prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého
15.04.2019

Ctpp >


PROGRAM EPSILON: VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ DO 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE EPSILON M-ERA.NET 2 CALL 2018
Datum: 28.03.2019
Technologické centrum ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěževe výzkumu a experimentálním vývoji Programu EPSILON M-ERA.Net 2 Call 2018, vyhlášené dne 4. února 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (19. března 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Dále předsednictvo TA ČR dne 28. března 2019 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.4

Podmínky veřejné soutěže splnily a do dalšího hodnocení postupují 3 návrhy projektů z celkového počtu 3 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 6. veřejné soutěže Programu EPSILON, M-ERA.Net 2 Call 2018: