Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


XLIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin
Datum: 00.00.0000
Česká společnost chemická

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

 

dovolujeme si Vás pozvat na XLIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2019, které se bude konat ve dnech 27.-29. 5. 2019 tradičně ve Skalském Dvoře u Bystřice nad Pernštejnem. Úvodní blok přednášek bude zaměřen na téma Reformulace – změny ve složení potravinářských výrobků respektující současná výživová doporučení.

Další informace o organizaci a vědecké náplni symposia společně s Přihláškou k účasti a Přihláškou příspěvku naleznete na webové stránce www.czechfoodchem.cz. Zájemce o účast prosíme o “on-line“ vyplnění a odeslání formulářů Přihlášky k účasti - nejpozději do 30. dubna 2019 - a případné Přihlášky příspěvku nejpozději do 10. dubna 2019.

V brzké době Vám budou zaslány informace o přednáškách úvodního bloku a během dubna celý předběžný program.

 

Za organizační výbor symposia

 

Karel Cejpek

 

P.S. Na úvodní stránce www.czechfoodchem.cz jsou uvedena nová pravidla přihlašování příspěvků a nové možnosti jejich prezentace.