Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp > Základní informace >

Jak se stát členem


Od ledna 2014 začaly platit zásady na ochranu životního prostředí před nadbytečným užíváním pesticidů
Datum: 01.01.2014

Od 1. ledna 2014 začaly ve všech státech Evropské unie zemědělci dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které stanoví směrnice o udržitelném používání pesticidů. Znamená to používat takové metody ochrany rostlin, které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Obecné zásady integrované ochrany rostlin, které začaly platit v roce 2014, upřednostňují využívání nechemických postupů při ochraně rostlin před škodlivými organismy. Základem je, aby zvolená ochrana minimalizovala rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, a přitom nesnížila kvalitu nebo výnos plodin.

 Velká část zemědělců už u mnoha plodin podobné metody využívá, protože jsou pro ně finančně výhodnější. Evropskou unií přijaté zásady tak především sjednocují postupy ve všech členských státech.

Ministerstvo zemědělství spolu se Státní rostlinolékařskou správou poskytuje českým zemědělcům podporu při zavádění obecných zásad integrované ochrany rostlin. Ministerstvo akreditovalo 19 rostlinolékařských poradců a další odborníci akreditaci brzy dostanou.

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zahájí provoz tzv. rostlinolékařského portálu, zaměřeného na správné a bezpečné používání přípravků proti škůdcům, chorobám a plevelům a na podporu využívání systémů integrované ochrany rostlin.

ÚKZÚZ bude také nadále zajišťovat a průběžně aktualizovat monitoring škodlivých organismů rostlin.

 

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe