Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Selské slavnosti letos představí „příběh jídla“
17.06.2019

Ovoce a zelenina s rodokmenem znamená produkční historii od semínka až po potravinu a zahrnuje i použití pesticidů.
17.06.2019

Mezinárodní konference o kontaminantech v potravinách: Výzvy v hodnocení rizika
17.06.2019

Mezinárodní konference o kontaminantech v potravinách: Výzvy v hodnocení rizika
17.06.2019

Ctpp >


Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
Datum: 07.01.2019
Zemědělský svaz ČR
Vydáno: 28.12.2018
Autor: Zemědělský svaz ČR

 

Jednání budou pokračovat od ledna 2019 na expertní úrovni.

 

 

V poslední době se v Bruselu i v řadě členských zemí hodně mluvilo a psalo o řešení dvojí kvality potravin. Rakousko, které koncem roku 2018 skončí jako předsednická země EU, postihování dvojí kvality vypustilo. Ministr Toman k tomu mj. uvedl: "Evidentně Rakousko to chtělo uzavřít nějakým kompromisem a pravděpodobně rakouské předsednictví podlehlo velkým tlakům nadnárodních firem...Ty jednání budou pokračovat od ledna na expertní úrovni a věřím, že se nám to podaří prosadit v dalším období, já si domlouvám schůzku s rumunským ministrem zemědělství, protože Rumunsko bude předsedat od 1. ledna Evropské unii a budeme o tom velmi intenzivně jednat. Myslím, že země V4 jsou na jedné lodi." Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/evropska-smernice-o-zakazu-nekalych.html

Potravinářská komora dne 21.12. zveřejnila zprávu, že dohody ve věci Směrnice k nekalým obchodním praktikám bylo dosaženo. Směrnice má chránit dodavatele s obratem pod 350 mil. EUR. Další informace jsou zde: http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Tiskov%C3%A1+zpr%C3%A1va+Rady+EU+-+Dohody+o+sm%C4%9Brnici+k+nekal%C3%BDm+obchodn%C3%ADm+praktik%C3%A1m+bylo+dosa%C5%BEeno&id=38850

Ministerstvo zemědělství SR dne 18.12.2018 postup Rakouska v legislativě postihující dvojí kvalitu potravin - podrobilo kritice. Ministryně zemědělství a místopředsedkyně slovenské vlády G. Matečná začala organizovat koalici zemí ke společnému postupu.  Tisková zpráva Ministerstva zemědělství SR je v plném znění zde: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13717

 

Zdroj: Zemědělský svaz ČR