Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Klusavka: za normálních podmínek není důvod k obavám přenosu na člověka
Datum: 12.08.2015
Bezpečnost potravin

Nové vědecké důkazy posuzované Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) jsou v souladu se závěrem společného vědeckého stanoviska ECDC-EFSA z roku 2011, že neexistuje žádný vědecký důkaz, že by se klasická klusavka mohla za normálních podmínek přenášet ze zvířat na člověka. 

Evropská komise požádala úřad EFSA o posouzení vědeckého článku „Důkaz pro zoonotický potenciál ovčích prionů klusavky", publikovaný Cassardem et al. ve vědeckém časopise „Nature Communications“ 16. prosince 2014.

Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE), neboli takzvaná prionová onemocnění, postihují mozek a nervový systém lidí a zvířat. 
Zvířecí TSE zahrnují klasickou BSE a atypickou (L-typ a H-typ) BSE, klasickou a atypickou klusavku, chronické chřadnutí jelenovitých a přenosnou encefalopatii norků.

Nová vědecká studie posuzovaná úřadem EFSA uvádí, že v laboratorních podmínkách by mohla být klasická klusavka přenesena z ovcí na myši, jejichž geny byly upraveny, aby se podobaly genům lidským. Tento přenos je příčinou onemocnění podobného sporadické CJD, nebo "sCJD", což je forma Creutzfeldt-Jakobovy choroby.

CJD je přenosná spongiformní encefalopatie (TSE) postihující lidi. Rozlišují se různé typy CJD: sporadická CJD je nejběžnější a její původ není známý; variantní CJD byla identifikována v roce 1990 a je úzce spojena s expozicí (pravděpodobně prostřednictvím potravin) k onemocnění skotu - bovinní spongiformní encefalopatii (BSE).

• Odborníci EFSA ve svém hodnocení ocenili obsáhlost studie, ale v závěru uvedli, že současné vědecké poznatky nemění předchozí doporučení Úřadu.

• Experti EFSA došli také k závěru, že není možné vyhodnotit zdravotní riziko pro veřejnost, související s klusavkou, z konzumace potravinářských výrobků obsahujících ovčí mléko nebo maso.

• Odborníci EFSA zdůraznili, že současné vědecké poznatky o klusavce jsou omezené, např. chybí informace o variabilitě odlišných kmenů, jejich zeměpisném rozšíření a o tom, jak mohou ovlivnit potenciální přenos na jiný živočišný druh.

Klusavka postihuje ovce a kozy, a existuje ve dvou variantách. Klasická klusavka je přenášena prostřednictvím zvířat infikovaných klusavkou (např. prostřednictvím placenty nebo mléka) a jejich prostředím. Vědecké důkazy svědčí o tom, že druhá varianta - atypická klusavka, je spontánní a není nakažlivá.

V tomto stanovisku experti úřadu EFSA hodnotili obě varianty klusavky, ale specificky se zaměřili na klasickou klusavku, která je tématem přezkoumávané studie. 

 

- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/klusavka-za-normalnich-podminek-neni-duvod-k-obavam-prenosu-na-cloveka.aspx#sthash.JbfbTkg0.dpuf