Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci vystopovali geny, které ovládají tvar plodů rostlin
16.11.2018

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?
16.11.2018

Potravinářská inspekce zakázala středoamerický med označený klamavými údaji o původu z EU, ČR a Španělska
16.11.2018

Bilance léta: pražští hygienici provedli 129 kontrol zmrzlin a ledových tříští
16.11.2018

Ctpp >


Ohlédnutí za Celostátní odbornou konferencí “Léky, potraviny a naše zdraví” 2018
Datum: 09.11.2018
Forum zdravé výživy
Vydáno: 7.11.2018
Autor: Fórum zdravé výživy

 

Konference se konala 17. 10. 2018 v Praze 4, v Institutu klinické a experimentální medicíny.

 

 

Letošní Celostátní odborná konference je za námi. Letos jsme se věnovali tématu “Léky, potraviny a naše zdraví”. Odborný program otevřel svým sdělením prof. Bultas, který hovořil o nejčastějších lékových interakcích. Na něj navazovala přednáška o interakcích potravin a léků doc. Piťhy. První blok přednášek uzavírala doc. Schulzová se sdělením, které osvětlovalo jednotlivé pojmy – potraviny, nutraceutika, funkční potraviny apod.  

Po krátké přestávce následoval druhý blok, který sestával z dvou přednášek. Tou první bylo sdělení Mgr. Starnovské k problematice stravy v souvislosti s antikoagulační léčbou, tedy i stálý evergreen strava a Warfarin. Druhá přednáška se týkala problematiky střevního mikrobiomu a potravin, léků a nutraceutik, které je ho mohou ovlivnit. Přednesl ji doc. Kohout.

Po obědě řešil RNDr. Suchánek v rámci své přednášky význam nutraceutik ve výživě sportovců. Byla to první přednáška posledního bloku. Nasledovalo sdělení E. Chocenské o bylinkách, zda je vnímat jako potravinu nebo jako léčivo. Předposlední přednáška zazněla z úst prof. Dostálové a týkala se superpotravin, a jestli jsou opravdu SUPER, jak se mnohdy uváděno. Poslední sdělení, kterého se ujala Mgr. Starnovská, patřilo potravinám, a to jejich “rozboru” od tabulek až po chvíli, kdy se dostávají na náš talíř. A o všem, co tuto cestu, a tedy i výsledný efekt, může ovlivnit.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za zájem a podnětné diskuse. Velké díky patří všem přednášejícím odborníkům, a to i za to, že svá sdělení dali k dispozici, a my Vám je tak můžeme níže poskytnout k náhledu. Děkujeme partnerům konference za podporu. V neposlední řadě děkujeme celému týmu IKEMu za skvělé zázemí, produkční a technickou podporu, za péči o žaludky všech zúčastněných. Díky a budeme se těšit na některé z příštích Celostátních odborných konferencí na viděnou!

Odborný program:

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:45      Nejčastější lékové interakce
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Ústav farmakologie 3. LF UK

9:45 – 10:25    Interakce léků a potravin
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., 2. LF UK FN Motol, IKEM, FZV  

10:25 – 11:05  Pojmy – potraviny, funkční potraviny, potraviny pro zvl. výživu, nutraceutika
Doc. Dr. Ing. Věra Schulzová, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

11:05 – 11:35 Přestávka

11:35 – 12:15  Strava při užívání Warfarinu a dalších koagulancií
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV

12:15 – 12:55  Potraviny, nutraceutika a léky užívané k ovlivnění střevního mikrobiomu Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D, TN Praha, FZV

12:55 – 13:55 Přestávka, oběd

13:55 – 14:35  Nutraceutika/doplňky stravy ve výživě sportujících ano či ne? RNDr. Pavel Suchánek, Fitbee, FZV

14:35 – 15:15 Bylinky – potraviny nebo léky?
Eva Chocenská, TN Praha

15:15 – 15:55  Jsou superpotraviny opravdu super?
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV

15:55 – 16:35  Potraviny od tabulek, po žaludek a ještě dál
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV

16:35              Závěr, zakončení konference

 

Zdroj: Fórum zdravé výživy