Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Celní správa ČR slíbila respektovat při své modernizaci zájmy podnikatelů
Datum: 07.08.2015
Celní správa ČR

Včera se na Generálním ředitelství cel sešli zástupci Hospodářské komory České republiky (HK ČR) v čele s viceprezidentem Bořivojem Minářem s představiteli Celní správy České republiky, vedenými zástupci generálního ředitele Vladimírem Štainerem a Lumírem Šatranem. Tématem schůzky byla připravovaná modernizace celní správy, která by měla vést jak k hospodárnému využívání prostředků státního rozpočtu, tak ke zefektivnění služeb, používaných podnikateli v souvislosti s jejich zahraničně obchodními aktivitami.

Setkání bylo vyvoláno obavami podnikatelů z možného snížení počtu územních pracovišť celních úřadů. Představitelé celní správy ubezpečili, že jakákoli konkrétní logistická a organizační opatření budou vycházet z důkladné analýzy agendy vykonávané celními orgány v daném území a že návrhy příslušných pracovních týmů budou průběžně konfrontovány nejenom s lokální statistikou zachycující současné úkony celní správy ve vztahu k podnikatelům, ale i s podrobnými výhledy hospodářského vývoje konkrétního regionu. Celní správa při tom bude postupovat v součinnosti s územními samosprávami i místními zástupci podnikatelské sféry, jejichž legitimními představiteli jsou zejména územní složky HK ČR.

Ředitel Odboru usnadňování obchodu a služeb HK ČR Antonín Kerner připomněl úspěšně fungující součinnost HK ČR a celní správy, ať už jde o vydávání nepreferenčních certifikátů o původu zboží nebo záručních dokumentů pro dočasné použití v zahraničí karnetů ATA, a také dobré zkušenosti z řady společně organizovaných odborných seminářů. Zástupci generálního ředitele poukázali na nové výzvy, kterým čelí celní správa: předpokládá se její výraznější podíl na agendách primárně vykonávaných finanční správou, takových jako regulace hazardu nebo opatření proti únikům na DPH a daních z příjmů. To vše v podmínkách zavádění nového unijního celního kodexu. Z hlediska podnikatelského komfortu je perspektivním směrem rozvoje celní správy digitalizace celního řízení. „Zkušenosti poslední doby ukazují, že pro konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky – jako je ta česká – je klíčové, zda se podaří přiměřeně diverzifikovat vývozní teritoria. A hladký průběh všech celních a souvisejících procedur je nezbytným předpokladem podnikatelského úspěchu,“ zdůraznil viceprezident Bořivoj Minář.