Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Školení pro žadatele dotací k integrované produkci ovoce a révy vinné
Datum: 06.08.2015
Agrární komora ČR

Nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, je žadatelům o dotace, v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a integrovaná produkce révy vinné, stanovena povinnost každoročně do 31. srpna absolvovat školení zajišťované ÚKZÚZ, za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce a révy vinné.


Na základě dohody s Ministerstvem zemědělství budou tato školení zajišťována ve spolupráci s pěstitelskými svazy, s Ovocnářskou unií ČR a Svazem vinařů ČR.

Školení budou zaměřena na integrovanou ochranu rostlin, aktuální novinky a změny v oblasti přípravků na ochranu rostlin (povolené přípravky v integrované produkci ovoce a révy vinné), podmínky hospodaření v režimu integrované produkce, podmínky dotačních managementů atd.

Pro rok 2015 je termín absolvování školení s ohledem na první rok nového programového období stanoven do 31. října.

Termíny a místa konání školení budou v nejbližších dnech zveřejněna na internetových stránkách všech výše uvedených institucí a přihlašování účastníků školení bude možné pouze formou on-line registrace.

Žadatelé o dotace v rámci IP ovoce se budou na termíny školení registrovat přes on-line Kalendář ÚKZÚZ.

Žadatelé o dotace v rámci IP révy vinné přes internetovou stránku Svazu vinařů ČR (registrační doména bude upřesněna).

Maximální počet účastníků v rámci jednoho termínu školení bude 100 účastníků, po naplnění tohoto počtu bude daný termín k registraci uzavřen.

V rámci absolvování školení obdrží účastník školení certifikát vystavený ÚKZÚZ „Osvědčení o absolvování odborného školení“.

  
Přílohy

    Informace ke školení - IP réva vinná (PDF, 137 KB)

 

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »