Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Ministr zemědělství Jurečka: Projekt Ovoce a zelenina do škol vstupuje do nového školního roku s vyšší finanční podporou
Datum: 02.09.2014
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe

Žákům prvního stupně základních škol, ale od letošního školního roku i žákům z přípravných tříd základních škol a žákům šestých tříd speciálních škol, je určen projekt Ovoce a zelenina do škol. Zvyšuje se také finanční podpora. Projekt probíhá v České republice od roku 2009/2010 v rámci Společné zemědělské politiky EU. Jeho cílem je pomáhat zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny a zlepšit u dětí stravovací návyky.

„Od školního roku, který právě začal, se zvyšuje celková podpora projektu v rámci Evropské unie na více než 4 miliardy korun oproti dosavadním 2,5 miliardám. Tím došlo k navýšení příspěvků jednotlivých členských států. Také míra spolufinancování ze strany Unie vzrostla ze 73 procent na 88 procent, přičemž podíl z národních zdrojů klesl z 27 na 12 procent,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Česká republika získala na projekt Ovoce a zelenina do škol z EU pro školní rok 2014/2015 necelých 151 milionů Kč, což dělá včetně peněz z národního rozpočtu celkem 191 milionů Kč. Zájem o projekt roste. Ve školním roce 2013/2014 do něj bylo zapojeno na 3 530 škol a 456 233 dětí, tedy přes 85 % dětí cílové skupiny.

Díky novele, kterou v červenci schválila vláda, se cílová skupina rozšířila o žáky v přípravných třídách a o žáky šestého ročníku speciálních škol. Dosud to byli žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Od září se také rozšiřuje finanční podpora na doprovodná opatření, například exkurze do zemědělských podniků (na zpracování a prodej ovoce a zeleniny), odborné přednášky a vzdělávací akce, ochutnávky a soutěže propagující spotřebu ovoce a zeleniny, nebo na podporu činnosti na školním pozemku. Doprovodná opatření mají zajišťovat schválení dodavatelé.