Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Selské slavnosti letos představí „příběh jídla“
17.06.2019

Ovoce a zelenina s rodokmenem znamená produkční historii od semínka až po potravinu a zahrnuje i použití pesticidů.
17.06.2019

Mezinárodní konference o kontaminantech v potravinách: Výzvy v hodnocení rizika
17.06.2019

Mezinárodní konference o kontaminantech v potravinách: Výzvy v hodnocení rizika
17.06.2019

Ctpp >


Partnerské granty EFSA: konec lhůty pro podání návrhů se blíží!
Datum: 08.10.2018
KM EFSA
Vydáno: 8.10.2018
Autor: KM EFSA

 

Příležitost pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36. Termín: 31. 10. 2018

 

Tato výzvaje určena organizacím spolupracujícím s EFSA podle čl. 36

Již 31. 10. 2018 končí lhůta pro podávání nabídek na realizaci projektů v rámci tzv. partnerských grantů.

Cílem partnerských grantů je přenos nebo vzájemná výměna znalostí a zkušeností mezi dvěma či více organizacemi z 2 a více členských států EU, Norska a Islandu. Podpora realizace společných aktivit mezi těmito zeměmi pomocí partnerských grantů podpoří EFSA při budování vědeckých kapacit pro hodnocení rizik.

Princip je následující:

a)     Přenos informací: jedna organizace je školitelem (mentorem), druhá příjemcem
 


b)     Vzájemná výměna informací: organizace se stávají partnery pro spolupráci v konkrétní oblasti

Partnerské granty pokrývají všechny oblasti hodnocení rizik, které spadají do působnosti EFSA. Jakákoliv organizace zařazená na seznam organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36 může požádat o tento typ grantu.

Nová výzva zvýhodní (prostřednictvím nastavených kritérií) návrhy, které:

a) se zaměřují na priority stanovené ve strategii EFSA 2020 a/nebo

b) se zaměřují na dohodnuté priority EFSA a ČS (celkem 28), jak je uvedeno v Závěrečné zprávě o určování priorit bezpečnosti potravin pomocí metody Delphi. Více podrobností naleznete na uvedeném odkazu GP/EFSA/ENCO/2018/03 - Partnering Grants.

Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, obraťte se prosím na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na tuto konkrétní výzvu.

Zdroj: EFSA