Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
21.09.2018

Platforma pro reformulace má za sebou další úspěšný rok
21.09.2018

Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
21.09.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017
21.09.2018

Ctpp >


Lipidy
Datum: 14.09.2018
Společnost pro výživu, z.s. - autorka hesla: Prof. ing. Jana Dostálová, CSc.

Lipidy

Autorka hesla: Prof. ing. Jana Dostálová, CSc.

Lipidy jsou jednou ze tří hlavních živin. Z hlediska chemického jsou nejčastěji definovány jako sloučeniny mastných kyselin s více než třemi atomy uhlíku. V praxi se mezi lipidy zařazují i látky, které lipidy doprovázejí tzv. doprovodné látky lipidů, např. steroly (nejvýznamnější je cholesterol), karotenoidy, antioxidanty, vitaminy rozpustné v tucích aj.

Lipidy se dále dělí na řadu různých skupin, např. triacylglyceroly (triglyceridy), fosfolipidy (nejvýznamnější je lecitin) aj.

Místo termínu lipidy se často používá termín tuky, což z hlediska chemie potravin není přesné. Tuky, které jsou při běžné teplotě okolí kapalné, se nazývají oleje.

Z hlediska výživového jsou lipidy živinou nepostradatelnou, protože obsahují esenciální (nezbytné) mastné kyseliny linolovou a linolenovou a jsou nositelem v tuku rozpustných vitaminů (A, D, E a K), karotenoidů a dalších pozitivně působících látek.

Tuky obsahují dvojnásobné množství energie než bílkoviny a sacharidy (37 kJ/g), a proto by jejich příjem měl tvořit pouze 30 – 35 % z celkového příjmu energie (60 – 80 g/den u dospělého člověka), ale pod 20 % z celkového příjmu energie by neměl klesnout.