Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci vystopovali geny, které ovládají tvar plodů rostlin
16.11.2018

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?
16.11.2018

Potravinářská inspekce zakázala středoamerický med označený klamavými údaji o původu z EU, ČR a Španělska
16.11.2018

Bilance léta: pražští hygienici provedli 129 kontrol zmrzlin a ledových tříští
16.11.2018

Ctpp >


Úřad EFSA aktualizuje údaje o bisfenolu A
Datum: 10.09.2018
KM EFSA
Vydáno: 7.9.2018
Autor: KM EFSA

 

V září 2018 zahajuje činnost nová pracovní skupina EFSA, která se zaměří na přezkoumání nových studií o bisfenolu A.

 

Nová pracovní skupina vědeckých pracovníků EFSA začne tento měsíc vyhodnocovat poslední toxikologické údaje o materiálu přicházejícím do kontaktu s potravinami – bisfenolu A (BPA).

Panel EFSA pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a  pomocné látky (CEP) poté přehodnotí potenciální nebezpečí BPA v potravinách a přezkoumá dočasnou úroveň bezpečnosti stanovenou v předchozím úplném posouzení rizik úřadu EFSA z roku 2015. Toto nové hodnocení by mělo být připraveno do roku 2020.

Úřad EFSA hodnotil BPA jako látku používanou v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami několikrát. V roce 2015 se odborníci úřadu EFSA zavázali přehodnotit toxicitu této látky, jestliže budou k dispozici výsledky nových studií provedených konsorciem spojujícím poznatky z akademické sféry a od řídících orgánů k toxicitě BPA (Consortium Linking Academic and Regulatory Insights on BPA Toxicity, projekt CLARITY-BPA).

Dr. Claudia Roncancio Peña, vedoucí oddělení potravinových surovin a obalů EFSA, uvedla: „S potěšením oznamuji, že jsme vybrali experty do naší nové pracovní skupiny pro BPA.
Jejich úkolem je přezkoumat údaje zveřejněné od prosince 2012 – mezního bodu posledního hodnocení BPA úřadem EFSA. V této práci jim bude pomáhat vědecký protokol pro hodnocení rizik BPA, který byl vypracovaný úřadem EFSA a skupinou mezinárodních odborníků v roce 2017 a diskutovaný během veřejného workshopu.“

Protokol je podrobný program, který transparentně definuje rozsah, metodiku a potřebu informací před zahájením hodnocení.

Reakce na zpětnou vazbu zúčastněných stran

Dr. Roncancio Peña dodává: „Jako první krok odborníci vyzkouší novou metodiku EFSA pro posouzení důkazů o toxicitě BPA na reprezentativním výběru klíčových studií z předchozích hodnocení a zveřejní výsledky. Jedná se o přímou reakci na zpětnou vazbu, kterou jsme získali během veřejné konzultace o protokolu.“

Odesílání dat stále probíhá

Úřad EFSA zahájil výzvu k předkládání údajů pro hodnocení rizik BPA, poslední termín byl posunut na 15. říjen 2018. K případnému zařazení do přezkoumání bezpečnosti BPA mohou být úřadu EFSA předloženy všechny relevantní nové studie a údaje o BPA zveřejněné od 31. prosince 2012.

Třídění literatury a zahrnutí či vyloučení údajů získaných z příslušných studií se rovněž  bude řídit vědeckým protokolem.

Mezinárodní rozsah

Pracovní skupina vyhodnotí výsledky programu CLARITY-BPA provedeného v USA. Studie Core projektu CLARITY-BPA byla publikována v únoru 2018 a výsledky akademických studií konsorcia o potenciálních zdravotních vlivech  BPA v nízkých dávkách se očekávají do října 2018.

Dr. Roncancio Peña uvedla: „Odborníci z programu CLARITY představí v září v rámci konference EFSA „Science, Food, Society“ celý výzkumný program, což bude jistě znamenat přínos pro naší vlastní práci na BPA.“

EFSA je také v pravidelném kontaktu s Evropskou agenturou pro chemické látky, jejíž práce na identifikaci a klasifikaci BPA podle nařízení REACH pokračuje společně s hodnocením této látky úřadem EFSA.

Odkazy na referenční podmínky pracovní skupiny, životopisy odborníků a prohlášení o zájmu jsou k dispozici zde:

 

BPA: aktuální mezníky

  •  2015: Stanovisko úřadu EFSA k BPA, dočasný tolerovatelný denní příjem 4 mikrogramů na kg tělesné hmotnosti
  • 2017: Konzultace a workshop o vědeckém protokolu pro další hodnocení BPA, publikováno
  • Září 2018: Pracovní skupina Panelu CEP zahajuje činnost
  • Říjen 2018: Ukončení výzvy k předkládání údajů
  • 2018-2019: Zpráva o testování protokolu na klíčových studiích před rokem 2013
  • 2018-2020: Přehodnocení toxicity BPA, nové posouzení rizik BPA


 Zdroj: EFSA