Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vitamin D - okolnosti a vysvětlení pro doporučený přívod dietou v ČR
18.10.2018

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018
18.10.2018

Konference Dialogem ke zdraví V
18.10.2018

Hlášení v systému RASFF: 40. týden 2018
18.10.2018

Ctpp >


World Congress on Nutrition and Obesity Prevention, 8. - 9. 10. 2018
Datum: 10.08.2018

October 8-9, 2018
Dubai, UAE

Theme: Promulgating New Dimensions in Nutrition and Obesity Prevention

https://obesityprevention.nutritionalconference.com/