Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference Potraviny, zdraví a výživa Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?
26.03.2020

Vyšší omega-3 index je spojený s lepší kontrolou astmatu
18.02.2020

Zvýšení tolerance rýže vůči suchu
17.02.2020

Opravdu nakrmeni!?
17.02.2020

Ctpp >


World Congress on Nutrition and Obesity Prevention, 8. - 9. 10. 2018
Datum: 10.08.2018

October 8-9, 2018
Dubai, UAE

Theme: Promulgating New Dimensions in Nutrition and Obesity Prevention

https://obesityprevention.nutritionalconference.com/