Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


World Congress on Nutrition and Obesity Prevention, 8. - 9. 10. 2018
Datum: 10.08.2018

October 8-9, 2018
Dubai, UAE

Theme: Promulgating New Dimensions in Nutrition and Obesity Prevention

https://obesityprevention.nutritionalconference.com/