Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Ministr Němeček: Hygienici zvládli epidemii salmonelózy v Plzni na výbornou
Datum: 29.07.2015
Bezpečnost potravin

Od pátku 24. 7. do úterý 28. 7. bylo v Plzeňském kraji zaznamenáno 133 případů onemocnění salmonelózou. 119 osob bylo podchyceno v rámci návštěvy lékaře, 14 osob, které lékaře nenavštívily, se přihlásilo na základě výzvy Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, případně na základě onemocnění osob ve svém okolí. V tomto období došlo k hospitalizaci 71 osob.

Orgány ochrany veřejného zdraví začaly okamžitě po oznámení prvních případů šetření, na základě kterého byl odhalen původce onemocnění, tedy bakterie salmonela. K nákaze došlo konzumací špaget carbonara, které vyrobila a po Plzeňském kraji distribuovala firma Zrtas s.r.o. Provozovna je v současné době uzavřena a ze strany hygieniků probíhá důkladné šetření.

„V souvislosti s tímto případem masivního onemocnění salmonelózou bych chtěl poděkovat orgánům ochrany veřejného zdraví, konkrétně krajské hygienické stanici Plzeňského kraje, která fungovala přesně tak, jak má. Zasáhla včas, odhalila původce nákazy a přijala příslušná opatření, čímž zabránila šíření bakterie a onemocnění dalších desítek, možná i stovek lidí,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

K podobnému případu epidemie došlo v září loňského roku ve Zlínském kraji, kdy po konzumaci kuskusového nákypu s meruňkami onemocnělo salmonelózou 99 dětí a zaměstnanců mateřské a základní školy. Výsledky šetření hygieniků prokázaly nedodržení technologického postupu při přípravě tohoto pokrmu a závady v osobní hygieně. Epidemie salmonelózy evidované v roce 2014 byly způsobeny zejména konzumací nedovařených nebo nevhodně tepelně upravovaných pokrmů a nedostatečným dodržováním základních hygienických návyků a opatření při přípravě a zpracování potravin.

Z 58 osob hospitalizovaných ve FN Plzeň bylo již 33 propuštěno do domácí péče. Při šetření v provozovně firmy Zrtas s.r.o. byla na místě přijata opatření k zamezení dalšího šíření nákazy - byla nařízena sanitace, došlo k odebrání vzorků potravin použitých k přípravě inkriminovaného jídla (slanina, sýr, vejce - včetně stěrů z podložek pod vejci) a provoz byl uzavřen do doby, než budou známy výsledky vyšetření odebraných vzorků a výsledky vyšetření personálu.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Přílohy


Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví