Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


9th European Food Safety & Standards Conference, 29. - 30. 11. 2018
Datum: 10.08.2018

November 29-30, 2018
Dublin, Ireland

Theme: Let Food Not Be Your Enemy

https://foodsafety.insightconferences.com/