Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vitamin D - okolnosti a vysvětlení pro doporučený přívod dietou v ČR
18.10.2018

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018
18.10.2018

Konference Dialogem ke zdraví V
18.10.2018

Hlášení v systému RASFF: 40. týden 2018
18.10.2018

Ctpp >


27th World Congress on Diet, Nutrition and Obesity, 7. - 8. 9. 2018
Datum: 10.08.2018

September 7- 8, 2018
Auckland, New Zealand

Theme: Research and Innovation in Nutrition, Food and Health

https://dietcongress.nutritionalconference.com/