Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Publikace výzkumných organizací v prestižních časopisech v roce 2016
Datum: 10.08.2018
Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády ČR

Bibliometrické analýzy detailně zpracované pro jednotlivé výzkumné organizace (VO) Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Navazují na Oborové bibliometrické analýzy okomentované Odbornými panely, které jsou k dispozici na stránkách http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory od 3. června 2018.

Zveřejnění výchozích bibliometrických zpráv za VO je určeno primárně poskytovatelům institucionální podpory. Přináší první požadované transparentní indikativní srovnání všech aktérů systému řízení výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) členěné dle Metodiky M17+ do třech segmentů (Akademie věd ČR, vysoké školy, rezortní organizace).

Bibliometrická analýza byla navržena jednotně pro celý výzkumný „ekosystém“, jenž zahrnuje instituce nejrůznějšího zaměření, a má tedy pro různé organizace rozdílnou vypovídací hodnotu. Relevance bibliometrie je dána jak obory, ve kterých organizace publikuje (míra korelace vědecké kvality a výsledků bibliometrie se po oborech liší), tak i jejím zaměřením. Například v oblasti aplikovaného výzkumu je obvykle význam bibliometrie nízký stejně jako ve většině humanitních věd. Pro výzkumné instituce, pro které není publikování v impaktovaných časopisech adekvátním měřítkem kvality, jsou poskytnuté údaje pouze doplňkovým kritériem hodnocení.

Bibliometrické analýzy za VO byly rozeslány statutárním zástupcům výzkumných organizací k případnému, tj. nepovinnému okomentování s termínem do 30. 6. 2018. Komentáře, které provedlo cca 30 % organizací, byly předány Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací k dalšímu zpracování.

Bibliometrické analýzy za výzkumné organizace jsou k dispozici od 7. srpna 2018 na adrese http://hodnocení17.rvvi.cz/www/biblio-vo