Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Národní doporučení pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek vyvolávajících alergie
Datum: 08.08.2018
MZe
Vydáno: 2.8.2018
Autor: Ministerstvo zemědělství

 

Informace Ministerstva zemědělství, Odboru potravinářského

 

Národní doporučení k problematice označování nezáměrného výskytu stopového množství látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách.

Podle čl. 36 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 přijme Evropská komise prováděcí akt o uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách (dále jen „alergeny“).

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený prováděcí akt prozatím přijat nebyl, bylo na základě konsensu zástupců Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy vypracováno níže uvedené národní doporučení pro dobrovolné označování nezáměrného výskytu alergenů.

  • Pokud potravina obsahuje množství alergenu z důvodu nezáměrné kontaminace do hodnoty, která je považována za „nulovou“, není nutné na potravině uvádět informaci o výskytu „stopového množství alergenu“. Hodnoty množství alergenu v potravině určené konečnému spotřebiteli, které je možné považovat za nulovou, uvádí níže uvedená tabulka.

  • Maximální hodnoty množství alergenu v potravině určené konečnému spotřebiteli, které je možné považovat za „stopové množství“ uvádí níže uvedená tabulka.

  • Pokud potravina obsahuje stopové množství alergenu z důvodu nezáměrné kontaminace  a není-li potravina označena informací např. slovy “Může obsahovat stopy…“ nebo “Může obsahovat…“ je taková potravina podle čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2002 považována za škodlivou pro zdraví. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, je-li považována za škodlivou pro zdraví. 

  • Pokud potravina určená pro konečného spotřebitele obsahuje stopová množství alergenu z důvodu nezáměrné kontaminace a je označena např. slovy “Může obsahovat stopy…“ nebo “Může obsahovat…“, je potravina označena v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011, jelikož spotřebitel je o výskytu stopového množství alergenu informován a není podle čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2002 považována za škodlivou pro zdraví.

  • Pokud bude v potravině označené “Může obsahovat stopy…“ nebo “Může obsahovat…“ zjištěno množství alergenu přesahující stopové množství (viz tabulka níže), nelze již hovořit o nezáměrné kontaminaci a spotřebiteli je tak poskytnuta zavádějící informace – tedy v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011.

Látka vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost

Maximální hodnota, která je považována za „nulovou“

Maximální hodnota, která je považována za „stopové množství“

Lepek*

20 mg/kg

50 mg/kg

Mléčná bílkovina**

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Sójová bílkovina

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Vejce**

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Arašídy

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Lískový ořech

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Mandle

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Vlašský ořech

2,4 mg/kg

24 mg/kg

Hořčice

1,0 mg/kg

10 mg/kg

Lupina

1,0 mg/kg

10 mg/kg

Sezam

2,5 mg/kg

25 mg/kg

 

*Označování výrazy „bez lepku“ a „velmi nízký obsah lepku“ se řídí výlučně nařízením (EU) č. 828/2014.

„Pokud je potravina označena v souladu s nařízením (EU) č. 828/2014 slovy „bez lepku“ nebo „velmi nízký obsah lepku“ není nutné navíc uvádět informace „může obsahovat stopy…“ nebo „může obsahovat…“. V případě, že se na potravině uvede označení „může obsahovat stopy…“ nebo „může obsahovat…“ současně s označením „bez lepku“, musí potravina splnit limit stanovený nařízením (EU) č. 828/2014 pro potraviny označené „bez lepku“.

**Hodnoty v tabulce se nepoužijí pro víno.

Maximální hodnota, která je považována za „nulovou“, uvedená v tabulce, znamená menší množství než je mez stanovitelnosti běžně používaných metod. V případě lepku se jedná o hodnotu vycházející z definice bezlepkových potravin dle nařízení (EU) č. 828/2014. 

Pro ostatní alergeny dle přílohy II nařízení (EU) č. 1169/2011 neuvedené v tabulce není stanovena maximální hodnota, která je považována za „nulovou“ nebo „stopové množství“. U těchto alergenů se zjišťuje pouze jejich „přítomnost/nepřítomnost“.

V případě „přítomnosti“ vzniklé v důsledku nezáměrného výskytu, nechtěně a při dodržení pravidel HACCP a správné výrobní praxe těchto alergenů se uvede informace „může obsahovat stopové množství ….“.

Větu „Vyrobeno v závodě, který zpracovává vejce, arašídy, sezam“ nelze považovat  za informaci, která dostatečně jasně, určitě a bez vší pochybnosti informuje spotřebitele o tom, že výrobek, který
si kupují, může obsahovat takové množství alergenu, že může být pro alergiky nebezpečný.

V případě dodávání potravin do jiných států EU nebo třetích zemí, je nutné ověřit přístup pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách u kontrolních orgánů v daném státě.

Tento dokument nemá žádný formální právní status a v případě sporu spočívá odpovědnost za výklad práva na soudu.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství