Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference Potraviny, zdraví a výživa Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?
26.03.2020

Vyšší omega-3 index je spojený s lepší kontrolou astmatu
18.02.2020

Zvýšení tolerance rýže vůči suchu
17.02.2020

Opravdu nakrmeni!?
17.02.2020

Ctpp >


Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2014
Datum: 22.07.2015
ÚKZÚZ
Rok vydání: 2015
Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Ekologické zemědělství a biopotraviny, Rostlinná výroba, Potravinářská výroba, Půda a evidence půdy

Přílohy