Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Setkání k projektu GoNano
22.10.2019

Tolerance rostlin vůči železu
09.10.2019

Již 5. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se koná 18. a 19. října 2019
09.10.2019

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019
09.10.2019

Ctpp >


Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2014
Datum: 22.07.2015
ÚKZÚZ
Rok vydání: 2015
Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Ekologické zemědělství a biopotraviny, Rostlinná výroba, Potravinářská výroba, Půda a evidence půdy

Přílohy