Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ingrovy dny 2021 - Konference o jakosti potravin a potravinových surovin
19.01.2021

Omluva panu Romanu Vaňkovi
21.12.2020

Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 4. VS
05.11.2020

EnerDigit Call 2020: Informační webinář
05.11.2020

Ctpp >


Stanovení nebezpečného výrobku - Melaminová miska ZH ZEPHAN HOMES MELAMINE WARE NO.Z007-1-1-BOWL
Datum: 22.07.2015
Bezpečnost potravin

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Melaminová miska ZH ZEPHAN HOMES MELAMINE WARE 
NO.Z007-1-1-BOWL

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor/Prodejce: Bao Duat Vu, Hulvácká 2497/8, 700 30 Ostrava - Zábřeh

: 27795632

Popis: Kulatá bílá miska s potiskem (zlaté kytičky a lístky, modré stonky), na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek. Výrobek je prodáván nebalený.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 17 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-zh-zephan-homes-melamine-ware-no-z007-1-1-bowl.aspx#sthash.naO8sI7Z.dpuf