Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ingrovy dny 2021 - Konference o jakosti potravin a potravinových surovin
19.01.2021

Omluva panu Romanu Vaňkovi
21.12.2020

Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 4. VS
05.11.2020

EnerDigit Call 2020: Informační webinář
05.11.2020

Ctpp >


Ministerstvo zemědělství má plán, jak bojovat se suchem
Datum: 21.07.2015
Ministerstvo zemědělství ČR

Materiál, který zítra předloží ministr Marian Jurečka vládě, obsahuje náměty z jednání Meziresortní komise VODA-SUCHO, v níž pracují odborníci z většiny ministerstev, zástupci profesních sdružení, výzkumných institucí a samosprávy. „Navrhujeme vládě, aby se jednotlivá ministerstva a další instituce zaměřily hlavně na aktivity, které umožní zadržování vody v krajině a na výstavbu vodních nádrží,“ řekl ministr Marian Jurečka.

K dalším doporučením patří rekonstrukce a uplatnění efektivních závlahových systémů, udržitelné hospodaření s půdou, využívání odpadních a srážkových vod, posílení zadržování vody v krajině, návrhy na obnovu a výstavbu rybníků a nádrží, zajištění předpovědních a výstražných systémů nebo zavedení úsporných technologií při stavbách. „Konkrétně zemědělci mohou ovlivnit udržení vody v krajině tím, že budou využívat pracovní technologie, které zabrání zbytečnému vysychání půdy,“uvedl Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství plánuje v příštím roce prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží, odstranění sedimentů pro zvětšení zásobního prostoru a zkontrolovat funkčnost vodovodních a kanalizačních soustav, aby navrhlo nejvhodnější způsoby distribuce pitné vody. Dalším opatřením bude vytipování zemědělských a lesních lokalit, které jsou nejvíce ohroženy suchem. Právě tam by měla směřovat podpora na zajištění nových vodních zdrojů pro využití na závlahy nebo na obnovu suchem poškozených porostů.

Cílem předkládaného materiálu je zpracování ucelené dlouhodobé koncepce k zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může nepředvídatelně vyskytnout. Koncepce bude předložena vládě do 30. června 2017. „Podle dosavadních klimatických modelů můžeme v budoucnu s velkou pravděpodobností očekávat růst teplot vzduchu a s tím souvisejícího zvýšení odparu vody a také prodloužení období sucha,“ řekl Marian Jurečka.

Souběžně jsou připraveny podpory a další opatření pro zemědělce, kterými lze následky sucha z hlediska ekonomických dopadů omezit. Začátkem ledna 2014 byl notifikován Rámcový dotační program pro poskytování státní podpory řešení rizik a krizí v zemědělství, který umožňuje okamžitou kompenzaci finančních ztrát při příštích živelných katastrofách. Na program byla notifikována částka 12,25 miliard korun využitelných v letech 2014 – 2020. Rozpočet programu není stanoven, neboť se jedná o Rámcový program a finanční prostředky by měly být vyčleněny až na základě výskytu události a odhadu skutečně vzniklých škod. Po výskytu mimořádné události rozhodne o spuštění programu vláda ČR.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělstv