Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
21.01.2020

Káva a hodnocení její kvality
20.01.2020

Bruselské okénko
13.01.2020

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
10.01.2020

Ctpp >


Přednáška Klimatické změny: malé i velké bitvy
Datum: 25.05.2018
Eagri.cz

Přednáška Klimatické změny: malé i velké bitvy

Datum: 31.5.2018  17:00 – 19:00
Místo konání: Národní zemědělské muzeum, multifunkční sál (přízemí)
Organizátor: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Kostelní 1300/44, Praha 7, 17000
Státní příspěvnková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Závěrečná část cyklu přednášek Voda a půda jako společenské dilema. Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

17:00 – 18:00                    
Klima a krajina: Z partnerů soupeři
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita Brno, CzechGlobe

Proč se mění klima? Jaké jsou dopady na naši krajinu? Proč v ní ubývá vody a přibývají epizody sucha? A jaký bude vývoj klimatu do konce století?  Můžeme se na měnící se podmínky adaptovat? Zemědělec jako klíčový hráč v naší krajině. 

Zdeněk Žalud se zabývá zemědělskou a lesnickou meteorologií a specializuje se na dopady změny klimatu se zaměřením na problematiku sucha a klimatické předpoklady udržitelného zemědělství. Působí jako pedagog na Mendelově univerzitě v Brně a vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe).

18:00 – 19:00                   
Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl.
Daniel Pitek, soukromý zemědělec

Obnova vysídlené zemědělské krajiny očima a rukama soukromého zemědělce. Od řepky zpátky k ovoci. Co udělají stovky vysázených stromů a desítky nových vodních nádrží s vysychající zemí.

Daniel Pitek hospodaří v Českém Středohoří v okolí Milešova a na svých pozemcích buduje množství tůní, mokřadů a rybníků. Je držitelem Ceny Josefa Vavrouška za rok 2015 v kategorii výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a životního prostředí.

 

Přednášky se konají v multifunkčním sále v přízemí a jsou zdarma, pro registraci využijte prosím online formulář.

Záznamy přednášek budou umístěny na YouTube kanálu Národního zemědělského muzea.

Přílohy

Související odkazy