Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Seminář Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu
Datum: 25.05.2018
MZe
Vydáno: 24.5.2018
Autor: MZe

 

Seminář se koná v úterý 12. 6. 2018 v budově Ministerstva zemědělství.

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Vás zve na seminář

Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu“,

který se uskuteční dne 12. června 2018 od 10:00 hod. 
v sále č. 400 v budově Ministerstva zemědělství ČR v Praze,  
         Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1


Seminář organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) - sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ a Ministerstvo zemědělství ČR – odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, a je určen zejména pro zástupce výzkumných organizací, které se zabývají výzkumem v oblasti rostlinolékařské péče. Cílem semináře je diskutovat potřeby výzkumných řešení aktuálních rostlinolékařských problémů a posílit součinnost výzkumných organizací s ÚKZÚZ v oblasti odborné, při zajišťování oponentských posudků a certifikaci metodik jako výsledků výzkumu a při využívání výsledků výzkumu.  

Příloha

Zdroj: MZe