Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
21.01.2020

Káva a hodnocení její kvality
20.01.2020

Bruselské okénko
13.01.2020

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
10.01.2020

Ctpp >


Seminář Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu
Datum: 25.05.2018
MZe
Vydáno: 24.5.2018
Autor: MZe

 

Seminář se koná v úterý 12. 6. 2018 v budově Ministerstva zemědělství.

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Vás zve na seminář

Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu“,

který se uskuteční dne 12. června 2018 od 10:00 hod. 
v sále č. 400 v budově Ministerstva zemědělství ČR v Praze,  
         Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1


Seminář organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) - sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ a Ministerstvo zemědělství ČR – odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, a je určen zejména pro zástupce výzkumných organizací, které se zabývají výzkumem v oblasti rostlinolékařské péče. Cílem semináře je diskutovat potřeby výzkumných řešení aktuálních rostlinolékařských problémů a posílit součinnost výzkumných organizací s ÚKZÚZ v oblasti odborné, při zajišťování oponentských posudků a certifikaci metodik jako výsledků výzkumu a při využívání výsledků výzkumu.  

Příloha

Zdroj: MZe