Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Mýty a fakta o pěstování a zpracování řepky olejky v ČR
Datum: 22.05.2018
AK ČR

Mýty a fakta o pěstování a zpracování řepky olejky v ČR

 

Vydáno: 18.5.2018
Autor: AK ČR

 

Brožuru o řepce olejce vydal Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

 

Řepka olejka je významnou plodinou českého zemědělství. Podobně důležité postavení má také v jiných zemích Evropy, ale též Severní Ameriky a Asie. V mnoha zemích se pěstuje na výrazně větších plochách a lokálně i s vyšším zastoupením v osevním postupu, než tomu je v České republice. Přesto, podle nám dostupných informací, v očích veřejnosti v zahraničí výrazně převládá její pozitivní vnímání nad negativním.

Publikace: Mýty a fakta o pěstování a zpracování řepky olejky v ČR

Zdroj: AK ČR