Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


GMO na Akademických týdnech
Datum: 22.05.2018
Biotrin.cz

Pozvánka na akci

 

O geneticky modifikovaných organismech (GMO) se bude letos hovořit na Akademických týdnech, které se konají na přelomu července a srpna v Orlických horách.

 

 

„Akademické týdny“ je název několikadenního kulturně vzdělávacího setkání, otevřeného všem, kdo nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě. Poutavou formou je na něm posluchačům zprostředkován odborný pohled na nejrůznější témata z psychologie, filozofie, historie a přírodních věd. Posluchači mají také široký prostor pro diskusi. Součástí programu jsou i koncerty, filmy a večerní posezení u ohně. Letošní, již 28. ročník Akademických týdnů, proběhne 28. 7. - 5. 8. 2018.

 

Do programu je letos mj. zařazena též přednáška prof. RNDr. Zdeňka Opatrného, CSc. (PřF UK), nesoucí název "Genové manipulace rostlin ve vztahu k přírodě a víře", která se uskuteční ve čtvrtek 2. 8. 2018 od 15. do 16.hod.

 

Více informací o 28. ročníku Akademických týdnů najdete zde:

 

https://www.akademicketydny.cz/pozvanka-na-28-rocnik-akademickych-tydnu-2018