Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Seznam projektů - obchodní mise do JAP
Datum: 17.05.2018
Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii

Seznam Projektů.doc

Dobrý den,

v příloze posílám seznam aktuálně vypsaných tendrů v z fondů vnější spolupráce.

Dále informuji, že ve dnes od 18-22.11.2018 se pořádá EU obchodní mise do Japonska se zaměřením na stavební technologie. Z rozpočtu nástroje partnerství bude zainteresovaným firmám, které se hodlají mise zúčastnit poskytnuta finační podpora ve výši 1000 EUR na zajištění ubytování a 80 % (max. 1000 EUR) na další služby.

Podrobnější informace jsou k dispozici zde: https://www.eu-gateway.eu/sites/default/files/collections/document/file/construction-and-building-technologies-japan-november-2018.pdf

Zaregistrovat se lze postřednictvím webových stránek zde: https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/construction-building-technologies-japan

Přeji hezký den

Michal Klučka
Podpora podnikatelů, projekty vnější pomoci, vnitrozemská vodní doprava, průmyslová politika, malé a střední podnikání
Business support, external aid programmes, inland waterways transport, industry policy, small and medium enterprises

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii
Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union
Rue Caroly 15, 1050 Bruxelles - Ixelles, Belgie / Belgium

tel.: +32 2 2139 213 | fax: +32 2 2139 184 | mob.: +32 478 529 133
e-mail: michal_klucka@mzv.cz | web: www.mzv.cz/eu 

Pamatujte na životní prostředí, než vytisknete tento mail.
Obsah tohoto e -mailu je důvěrný. Pokud nejste jeho oprávněnými příjemci, nejste oprávněni tuto
zprávu odeslat, uložit ji, či naložit s ní jakýmkoli jiným způsobem. Doručený e -mail neprodleně vymažte.

Please consider the environment before printing this mail.
The contents of this e -mail is confidential. Persons not entitled to receive this message are
forbidden to send it, save it or use it in any other way, and obliged to delete it immediately.