Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Bezpečná výživa – Netradiční potraviny, potraviny nového typu a doplňky II
Datum: 17.05.2018
VŠCHT v Praze
Vydáno: 16.5.2018
Autor: VŠCHT

 

Již 17. ročník semináře z cyklu přednášek Bezpečná výživa se uskuteční v sobotu 2. června 2018 v budově VŠCHT Praha.

 

 

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Pořádá dne 2. června 2018
seminář

BEZPEČNÁ VÝŽIVA – NETRADIČNÍ POTRAVINY, POTRAVINY NOVÉHO TYPU A DOPLŇKY II

Moderátor: Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.

Seminář se uskuteční v posluchárně BII, Technická 3, Praha 6
 

Seznam přednášejících:
prof. Dr. Václav Větvička, Ph.D. Research, Department of Pathology & Laboratory Medicine, University of Louisville, Kentucky, USA
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
MUDr. Marie Skalská Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha
Ing. Pavel Skřivan, CSc. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D. VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4 & Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
doc. Ing. Jan Pánek, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Ing. Vojtech Ilko, Ph.D. Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Ing. Barbora Pohořelá Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Kontakt:
VŠCHT Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 3, 166 28 Praha 6
E-mail: bezpecnavyziva@vscht.cz

Více informací a možnost registrace zde.

Zdroj: http://www.seminar.vscht.cz/b_v_index.html