Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Snížení rozpočtu ČOI by ohrozilo ochranu českých spotřebitelů
Datum: 17.07.2015
MPO

Snížení rozpočtu ČOI by ohrozilo ochranu českých spotřebitelů

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje na hrozby plynoucí ze snížení rozpočtu České obchodní inspekce (ČOI) v části provozní a investičních výdajů. O snižování finančních prostředků ČOI se hovoří v návaznosti na celkové snížení rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu pro rok 2016.

Snížení rozpočtu ČOI by představovalo podstatný zásah do fungování ČOI, jakožto kontrolního orgánu a ohrožení ochrany spotřebitelů na českém trhu.

"Ochrana spotřebitelů je jednou z mých základních priorit ministra průmyslu a obchodu, a proto nemohu v žádném případě souhlasit se snižováním finančních prostředků pro ČOI, jakožto jednoho ze základních dozorových orgánů ČR v oblasti ochrany spotřebitele. S ministrem financí společně hledáme cestu, aby se čeští spotřebitelé mohli i do budoucna cítit ochráněni," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

"Česká obchodní inspekce chce být moderním, dynamickým dozorovým orgánem působícím v oblasti ochrany spotřebitele a každá chybějící částka v rozpočtu bude mít vliv na úroveň schopnosti vykonávat kvalitní dozor v oblasti ochrany spotřebitele, obecné bezpečnosti, uvádění výrobků na trh, fiskálních a dalších relevantních zájmů České republiky i Evropské unie. Česká obchodní inspekce chce stát stejně jako dosud na straně spotřebitelů, být připravena maximálně chránit jejich zájmy a prověřovat problémy, s nimiž se na trhu setkávají," řekl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný. 

Pokud by na snížení rozpočtu ČOI došlo, znamenalo by to například, že inspekce nebude schopna v požadovaném rozsahu dle zákona plně monitorovat kvalitu pohonných hmot, bezpečnost výrobků na trhu, dojde ke snižování v oblasti vzdělávání zaměstnanců a nedojde na nutné vybavení inspektorů audiovizuální technikou, aby mohli efektivně kontrolovat tzv. Šmejdy.