Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Perspektivy transgenních prasat
17.09.2019

Hospodářská komora navrhuje zrušit odborářům daňové výjimky a osvobození z placení daní
17.09.2019

Zaměstnavatelé se chystají příští rok zvýšit výplaty v průměru o více než 6 %. Některé firmy budou zvyšovat mzdy ještě výrazněji
17.09.2019

Aktualizace výživových referenčních hodnot je po 10 letech hotová - pro 34 živin
17.09.2019

Ctpp >


Fipronil: zveřejnění výsledků následného monitoringu
Datum: 07.05.2018
KM EFSA
Vydáno: 4.5.2018
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA publikoval výsledky analýzy vzorků potravin na rezidua fipronilu.

 

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil analýzu dat o potravinách získanou na základě rozsáhlé detekce reziduí fipronilu ve vejcích během loňského léta.

Členské státy předložily úřadu EFSA výsledky více než 5 000 vzorků vajec a drůbeže shromážděných od 1. září do 30. listopadu 2017.

Vzorky byly analyzovány na fipronil a jiné účinné látky specifikované Evropskou komisí. Analýza ukázala, že 742 vzorků obsahovalo rezidua v množství překračujícím zákonné limity a téměř vždy byla prokázána souvislost s fipronilem.

Nadlimitní množství byla většinou nalezena ve vzorcích pocházejících z výrobků nebo od výrobců, u nichž se předpokládalo nezákonné používání.

Výrobky překračující zákonné limity pocházely z osmi členských států – Nizozemska, Itálie, Německa, Polska, Maďarska, Francie, Slovinska a Řecka.

Mezi kontaminované potraviny patřila především nezpracovaná slepičí vejce a tuková tkáň nosnic. V některých případech byla překročení limitu zaznamenána ve svalovině nosnic a vaječném prášku.

Zpráva byla sdílena manažery rizik na úrovni EU a členských států.

Zjištění reziduí fipronilu ve vejcích belgickými orgány v červenci 2017 vedlo k stažení milionů vajec z trhů v Evropské unii. Kontaminace byla způsobena nezákonným používáním neschválených veterinárních léčiv na drůbežích farmách.

 

 

Zdroj: KM EFSA