Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Konference Potraviny, zdraví a výživa Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?
26.03.2020

Hantaviróza v ČR, riziková je zejména práce na poli a v lese
25.02.2020

Ministr Adam Vojtěch: Reklama nemá ukazovat alkohol jako součást běžného, šťastného života
25.02.2020

Ministr Toman po jednání s polským ministrem Ardanowskim: Probrali jsme priority SZP i zhoršující se situaci afrického moru prasat
24.02.2020

Ctpp >


Zelenější a levnější výroba biopaliv
Datum: 07.05.2018
Biotrin.cz
‎2. ‎května ‎2018, ‏‎0:00:00Přejít k úplnému článku

 

Biopaliva jsou v dnešní době často diskutovaným tématem. Jsou vyráběna z biomasy, tedy z obnovitelných surovin rostlinného původu, oproti běžným palivům jsou snadno biologicky rozložitelná a nepodílejí se na vzniku klimatických změn. Pro jejich výrobu jsou ale využívány zemědělské plodiny jako kukuřice, obilí, řepka nebo sója. Tato skutečnost je vzhledem ke světovému nedostatku potravin ve velké míře kritizována, proto vědci vyvíjejí nové technologie jejich výroby.

Problematikou se zabývají i vědci z National University of Singapore (NUS), kteří provedli studii zaměřenou na využití bakterie izolované ze zbytků po sklizni hub. Profesor He Jianzhong se svým týmem poprvé objevil a kultivoval přirozeně se vyskytující bakteriální kmen Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum TG57 v roce 2015. Během studia tohoto kmenu došli k závěru, že bakterie TG57 po přidání do celulózy, tedy rostlinného materiálu, jsou schopny celulózu přímo přeměnit na butanol, který může sloužit jako náhrada za benzín.

Vzhledem k tomu, že tradiční biopaliva jsou vyráběna z rostlinných zdrojů na úkor výroby potravin, jeví se využití nezpracovaného celulózového materiálu (např. listy rostlin) jako ekologický a ekonomicky udržitelný přístup. Biopaliva vyrobená z takového materiálu by zároveň splňovala i rostoucí nároky na spotřebu energie bez zvýšení emisí skleníkových plynů, ke kterému dochází při spalování fosilních paliv. Tato nová metoda by tak potenciálně mohla vést k na náklady efektivnímu a udržitelnému způsobu výroby biopaliv.

Dalším cílem týmu vědců z NUS bude v horizontu dvou let optimalizace výkonu kmene TG57 tak, aby docházelo ke zvýšené produkci butanolu z rostlinných zdrojů.

 

Zdroj:

https://news.nus.edu.sg/sites/default/files/resources/news/2018/2018-04/2018-04-05/BIOFUEL-st-5apr-pB9.pdf

Obrázek: http://builddailys.com/