Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Novinky v oblasti NBT - IV.
22.05.2018

GMO na Akademických týdnech
22.05.2018

19. 5. – Evropský den obezity a Výzva 52
22.05.2018

Další šarži falšovaných masných výrobků Potravinářská inspekce zjistila ve slevové letákové akci
22.05.2018

Ctpp >


Zelenější a levnější výroba biopaliv
Datum: 07.05.2018
Biotrin.cz
‎2. ‎května ‎2018, ‏‎0:00:00Přejít k úplnému článku

 

Biopaliva jsou v dnešní době často diskutovaným tématem. Jsou vyráběna z biomasy, tedy z obnovitelných surovin rostlinného původu, oproti běžným palivům jsou snadno biologicky rozložitelná a nepodílejí se na vzniku klimatických změn. Pro jejich výrobu jsou ale využívány zemědělské plodiny jako kukuřice, obilí, řepka nebo sója. Tato skutečnost je vzhledem ke světovému nedostatku potravin ve velké míře kritizována, proto vědci vyvíjejí nové technologie jejich výroby.

Problematikou se zabývají i vědci z National University of Singapore (NUS), kteří provedli studii zaměřenou na využití bakterie izolované ze zbytků po sklizni hub. Profesor He Jianzhong se svým týmem poprvé objevil a kultivoval přirozeně se vyskytující bakteriální kmen Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum TG57 v roce 2015. Během studia tohoto kmenu došli k závěru, že bakterie TG57 po přidání do celulózy, tedy rostlinného materiálu, jsou schopny celulózu přímo přeměnit na butanol, který může sloužit jako náhrada za benzín.

Vzhledem k tomu, že tradiční biopaliva jsou vyráběna z rostlinných zdrojů na úkor výroby potravin, jeví se využití nezpracovaného celulózového materiálu (např. listy rostlin) jako ekologický a ekonomicky udržitelný přístup. Biopaliva vyrobená z takového materiálu by zároveň splňovala i rostoucí nároky na spotřebu energie bez zvýšení emisí skleníkových plynů, ke kterému dochází při spalování fosilních paliv. Tato nová metoda by tak potenciálně mohla vést k na náklady efektivnímu a udržitelnému způsobu výroby biopaliv.

Dalším cílem týmu vědců z NUS bude v horizontu dvou let optimalizace výkonu kmene TG57 tak, aby docházelo ke zvýšené produkci butanolu z rostlinných zdrojů.

 

Zdroj:

https://news.nus.edu.sg/sites/default/files/resources/news/2018/2018-04/2018-04-05/BIOFUEL-st-5apr-pB9.pdf

Obrázek: http://builddailys.com/