Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Konference Školní stravování 2018, 22. - 23. 5. 2018
Datum: 02.05.2018
Společnost pro výživu, z.s.

Konference Školní stravování 2018

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
22. května a 23. května 2018

Místo konání:
Pardubice
Hotel Labe, přednáškový sál

Ubytování:
Hotel LABE
Masarykovo nám. 2633, Pardubice

Organizační pokyny

  • Vložné na dvoudenní konferenci je 1.790,- Kč bez DPH (2.165,90 vč. DPH). Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.590 Kč bez DPH (1.923,90 Kč vč. DPH).
    Vložné zahrnuje organizační a režijní náklady.
  • Ubytování je v hotelu Labe.
    • Cena lůžka za 1 noc ve  dvoulůžkovém pokoji činí 513,04 Kč bez DPH (590 Kč  vč. DPH) včetně snídaně.
    • Cena lůžka za 1 noc v  jednolůžkovém pokoji činí 904,35 Kč bez DPH (1.040 Kč  vč. DPH) včetně snídaně.
  • Stravování je individuální. Je možné si objednat oběd či večeři: cena 1 jídla činí 148,76 Kč bez DPH (180 Kč vč. DPH).
  • Závaznou přihlášku proveďte nejpozději do 13. května 2018.

Účastníci obdrží ZDARMA odborné publikace.

Jste-li člen SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, doplňte před odesláním přihlášky do pole Poznámka: „člen SPV“.
S platbou vyčkejte, než Vám zašleme fakturu s částkou, kde bude sleva již v ceně zahrnuta.

 
On-line přihláška

Program (pdf):

I. den od 10.00 do 17.30 hodin

10.00 až 10.15
Zahájení konference – MUDr. P. Tláskal, CSc. (předseda Společnosti pro výživu)

10.15 až 10.45
Současnost školního stravování – (zástupce MŠMT)

10.45 – 11.15
Výsledky z kontrolní činnosti ČŠI ve školních jídelnách – (zástupci ČŠI)

11.15 – 11.45
GDPR ve školství a školních jídelnách – (expert GDPR, VIS Plzeň)

11.45 – 12.15
HACCP ve školních jídelnách z pohledu hygienika – (Krajská hygienická stanice – Středočeský kraj)

12.15 – 12.30
Prezentace firem

12.30 – 13.30
Přestávka na oběd

13.30 – 13.45
Luštěniny ve školních jídelnách – úvod do problematiky – Bc. J. Bradová (KÚ Plzeňského kraje)

13.45 – 14.15
Luštěniny a jejich význam v lidské výživě – prof. Ing. J. Dostálová, CSc. (VŠCHT Praha)

14.15 – 14.45
Tradiční a netradiční zpracování luštěnin – Mgr. K. Petřeková (Ostravská univerzita, LF)

14.45 – 15.15
Antinutriční, toxické a další látky v luštěninách – doc. Ing. A. Rajchl, Ph.D. (VŠCHT Praha)

15.15 – 15.30
Přestávka

15.30 – 16.15
Tuky – máslo, sádlo, olej, ztužené tuky a jejich použití ve školních jídelnách – doc. Ing. J. Brát, CSc. (Vím co jím)

16.15 – 16.45
Rozložení denního příjmu živin u dětí v ČR – prof. MVDr. J. Ruprich, Ph.D. (Státní zdravotní ústav, Brno)

16.45 – 17.15
Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina – MUDr. Wasserbauer (Zdravá Vysočina, o. s., SZÚ Praha)

17.15 – 17.30
Závěrečná diskuse, ukončení

II. den od 9.00 do 15.00 hodin
9.00 – 9.30
Stravování od kojeneckého do batolecího věku – B. Česalová. Bc. M. Baliková (jesle Praha 2, FN Motol)

9.30 – 10.00
Jak si poradit s obézním dítětem – MUDr. J. Boženský (nemocnice Vítkovice)

10.00 – 10.30
Výživa a zubní zdraví – MUDr. P. Tláskal, CSc. (FN Motol)

10.30 – 11.00
Dietní stravování a jeho zavádění v brněnských školách – Mgr. V. Slámová (FN Brno)

11.00 – 11.30
Bezmléčná dieta ve školním stravování – Mgr. T. Slováková (Nemocnice Písek)

11.30 – 12.30
Přestávka na oběd

12.30 – 13.00
Jak pokračuje projekt obědy do škol – Mgr. E. Martínková (KÚ Liberecký kraj)

13.00 – 13.30
Dny mezinárodních kuchyní ve školních jídelnách – PhDr. K. Jahoda (Asociace školních jídelen ČR)

13.30 – 14.00
Zkušenosti ze soutěže o nejlepší školní oběd – (ŠJ ZŠ a MŠ Velký Beranov)

14.00 – 14.30
Vzdělávání v oblasti gastronomie – Gastroakademie středních škol v Kraji Vysočina – Ing. J. Hadravová (MPA, OŠMS KÚ Vysočina)

14.30 – 15.00
Kde se dobře vaří, tam se dobře daří – Mgr. Martina Voznicová (KHS Jihomoravský kraj)

15.00
Závěr konference