Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


Veřejná zakázka EFSA: Literature review and data collection to support pest categorisation of non-EU Scolytinae spp. of coniferous trees
Datum: 27.04.2018
KM EFSA
Vydáno: 25.4.2018
Autor: KM EFSA

 

Termín pro vyjádření zájmu: 11. května 2018

 

EFSA byl požádán provést kategorizaci 133 škůdců rostlin vyskytujících se na území EU. Cílem je dodat aktualizovanou kategorizaci škůdců rostlin uvedených v přílohách Směrnice 200/29/ES, pro které PRA nebo kategorizace není dostupná. Aktivita je součástí přípravy na implementaci nového práva EU v oblasti zdraví rostlin. Většina z uvedených 133 škůdců představuje individuální druhy, několik z nich patří do větších skupin. Jednou z těchto skupin představují např. mimoevropské druhy kůrovců (Scolytinae) žijící na jehličnanech.

Příklady úkolů, které mohou být zadány v rámci této zakázky: vývoj uceleného seznamu mimoevropských druhů kůrovců žijících na jehličnanech spolu s informací o distribuci a hostitelských druzích; sběr dat a informací o těchto druzích vybrané na základě vybraných kritérií; souhrn a analýza dat; zpracování návrhů vědeckých a technických dokumentů; účast na jednáních pracovních skupin Vědeckého panelu EFSA pro zdraví rostlin.

Zájem o účast v této veřejné zakázce je možné vyjádřit zasláním emailu na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu do 11. 5. 2018.
Zaslaný email se musí odkazovat na tuto veřejnou zakázku a obsahovat následující údaje:
- jméno uchazeče/jméno organizace a adresu
- zda se uchazeč chce zapojit jako fyzická osoba nebo organizace/soukromá společnost

Zdroj: EFSA