Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >


EFSA: Pesticidy - pilotní hodnocení kumulativního rizika je před dokončením
Datum: 25.04.2018
KM EFSA
Vydáno: 23.4.2018
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA představuje návrh datového modelu pro hodnocení kumulativního účinku pesticidů.

 


Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončuje dvě význačná hodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele, způsobených kumulativním působením pesticidů.

Pilotní hodnocení - které se zaměřuje na kumulativní účinky expozice pesticidům v potravinách na nervový systém a systém štítné žlázy člověka – bude dokončeno do konce roku.

Hodnocení je umožněno díky tzv. „Monte Carlo Risk Assesment“ (MCRA) nástroji a softwarovému programu vyvinutému nizozemským Národním institutem pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) v úzké spolupráci s Biometris (součást nizozemské Wageningen University a Research).

Nástroj byl přizpůsoben k provádění hodnocení kumulativní expozice pesticidy v rámci probíhajícího partnerství mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a nizozemským Národním institutem pro veřejné zdraví a životní prostředí.

Co bude dál?
Software bude nyní dále zdokonalován a doplněn datovým modelem, který po dokončení bude obsahovat veškeré informace potřebné pro provedení plně regulovaného kumulativního hodnocení rizik. Návrh datového modelu je nyní zveřejněn.

Luc Mohimont z oddělení pesticidů úřadu EFSA uvedl: "Spolupráce mezi EFSA a RIVM zdárně pokračuje. Návrh datového modelu je dalším velkým krokem k naplnění našeho cíle začlenění kumulativního rizika do regulovaného hodnocení pesticidů."

Dodal: "Očekáváme, že databáze bude vybudována a naplněna v příštích třech letech a od té doby budou mít hodnotitelé rizik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni prostředky k provádění těchto sofistikovaných hodnocení."

Co je datový model?
Datový model popisuje logické vzájemné vztahy a toky mezi různými datovými prvky. Také definuje způsob ukládání a vyhledávání dat. Datový model je zásadní pro budování databáze standardizovaných kompatibilních dat.

Pozadí
Látky, které je třeba vzít v úvahu při hodnocení rizik pro systém štítné žlázy a nervový systém, byly zjištěny experty úřadu EFSA v oblasti pesticidů metodikou speciálně navrženou pro klasifikaci pesticidů do "kumulativně hodnocených skupin" (Cumulative Assessment Groups, CAG). V nadcházejících letech budou CAG definovány pro další orgány, tkáně a systémy, jako jsou játra, ledviny, oči a reprodukční a vývojový systém.

Metodika spočívá na předpokladu, že pesticidy způsobující stejné specifické účinky mohou způsobit kumulativní toxicitu – dokonce i když způsob vyvolání účinku je odlišný.

Nařízení EU o maximálních limitech pesticidů v potravinách (MRLs) stanoví, že rozhodnutí o MRLs by měla také zohledňovat kumulativní účinky pesticidů, jakmile budou k dispozici metody hodnocení těchto účinků. Navíc nařízení týkající se uvádění pesticidů na trh stanoví, že pesticidy by neměly mít žádné škodlivé účinky - včetně kumulativních účinků - na člověka.Zdroj: EFSA