Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Minipivovary táhnou: Každý týden vznikne jeden nový
14.03.2019

Čas na očistu! 6 druhů zeleniny, díky kterým se budete cítit fit
14.03.2019

Pozvánka na odborný seminář "POHLED PŘES HRANICE" - 10. 11. 4. 2019
14.03.2019

Pozvánka na odborný seminář "POHLED PŘES HRANICE" - 10. 11. 4. 2019
14.03.2019

Ctpp >


Změny v úhradách za odborné a zkušební úkony
Datum: 13.04.2018
ÚKZÚZ
Vydáno: 10.4.2018
Autor: ÚKZÚZ

 

Informace ÚKZÚZ ze dne 9. 4. 2018

 

V návaznosti na platnou legislativu a nové požadavky dané evropskou právní úpravou upozorňujeme na změny poplatků za odborné a zkušební úkony, které jsou platné od 7. dubna tohoto roku. Jedná se o úkony, které jsou prováděny na základě požadavku podnikajících subjektů a fyzických nepodnikajících osob zejména v oblasti vývozu, žadatelů o vystavení rostlinolékařského osvědčení, laboratorního zkoušení a další.

ÚKZÚZ upozorňuje všechny vývozce a žadatele o vystavení rostlinolékařského osvědčení (Phytosanitary certificate) o účinnosti novely vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ.

Vyhláška nově zavádí poplatek za provedení vývozního šetření před vydáním rostlinolékařského osvědčení, a to ve výši 250 Kč za každé takové šetření. Poplatek se hradí až po provedeném šetření, a to prostřednictvím fakturace.

Od poplatku nejsou osvobozeni žádní žadatelé. Doposud toto šetření nebylo zpoplatněno, poplatek byl zaveden pouze za vydání rostlinolékařského osvědčení na základě zákona o správních poplatcích, a to ve výši 500 Kč, který nadále zůstává v platnosti.

Poplatky za provedení dovozní rostlinolékařské kontroly se nemění, kromě poplatku za provedení této kontroly u zásilek, které dováží fyzické nepodnikající osoby pro svoji vlastní potřebu. Nově poplatek za kontrolu činí 300 Kč, což znamená jeho výrazné snížení. Další změny nastávají i u poplatků za provedený odběr vzorků, diagnostiku a registraci subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů.

Novela sazebníku mj. zohledňuje technický pokrok a aplikaci nových moderních analytických metod. Nově jsou do sazebníku zařazeny úkony mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, které se týkají zejména oblasti zkoušení krmiv a hnojiv a kde byla zavedena celá řada nových parametrů zkoušení zahrnující např. růstové stimulátory, mykotoxiny, organické cizorodé látky apod. Změny jsou i u odborných a zkušebních úkonů, spojených se zkoušením odrůd.

Pozn.
Vyhláška č. 46/2018 Sb., která mění vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí


Zdroj: ÚKZÚZ