Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
21.09.2018

Platforma pro reformulace má za sebou další úspěšný rok
21.09.2018

Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
21.09.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017
21.09.2018

Ctpp >


Pozvánka na vědecké kolokvium EFSA: Technologie "OMICS“ při hodnocení rizik
Datum: 08.03.2018
KM EFSA
Vydáno: 6.3.2018
Autor: KM EFSA

 

Vědecké kolokvium se bude konat 24. – 25. dubna 2018 v Berlíně.

 

 

Vývoj inovativních nástrojů v oblasti genomiky, transkriptomiky, proteomiky a metabolomiky (společně označovaných jako technologie OMICS) otevřel v posledních letech nové možnosti pro aplikace ve vědeckém výzkumu a vedl k dostupnosti velkého množství analytických dat.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pořádá 24. ročník vědeckého kolokvia s názvem "Technologie OMICS při hodnocení rizika: nejnovější vývoj a další kroky". Kolokvium se bude konat 24. a 25. dubna 2018 v Berlíně v Německu.

Mezinárodní experti se sejdou k otevřené vědecké diskusi o integraci dat produkovaných technologiemi OMICS při hodnocení rizika potravinářských výrobků a krmiv. Diskuse se zaměří na využití genomiky pro charakterizaci mikrobiálních kmenů, metabolomiky pro srovnávací hodnocení GM rostlin a použití technologií OMICS pro hodnocení rizik toxikologických a environmentálních.

Program


OMICS je výraz, který zahrnuje několik technologií používaných k charakterizaci a kvantifikaci rolí a vztahů velkých skupin různých typů molekul v organismu. Genomika může usnadnit analýzu celých nebo dílčích genomových sekvencí organismu. Transkriptomika a proteomika poskytují významné informace o časové a prostorové expresi genů a genových produktů, zatímco metabolomika získává data pro velká množství metabolitů. Interpretace a integrace dat technologií OMICS může poskytnout cenné informace o funkčním stavu organismu a o vlivu vnějších faktorů, např. tlaku.

V roce 2014 začal úřad EFSA mapovat využívání nástrojů OMICS při hodnocení rizik souvisejících s bezpečností potravin a krmiv (EFSA, 2014).

Výsledek tohoto kolokvia má pomoci hodnotitelům rizik zahájit proces začleňování nástrojů OMICS do hodnocení rizik potravin a krmiv.


Zdroj: EFSA