Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


100 osobností, které významně ovlivnily obor biotechnologií
Datum: 10.07.2015
Biotrin

Mezi nejznámějšími článek uvádí např. Billa a Melindu Gatesovi, kteří financují biotechnologické projekty prostřednictvím svého nadačního fondu, nebo Cliva Jamese, zakladatele a emeritního prezidenta ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications). K dalším zmiňovaným osobnostem patří zástupci univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť, úřadů, biotechnologického průmyslu, publicisté aj.

Mezi 100 jmenovanými osobnostmi výrazně převažují rezidenti USA, nicméně na seznamu jsou také mimoameričtí zástupci s lokální působností např. v Číně, Mexiku, Malajsii, Austrálii, Francii, Belgii, Japonsku, Jižní Africe aj. Seznam se utvářel v několika krocích, na kterých se podíleli lídři v oblasti biotechnologií. Z původních cca 400 nominovaných osobností bylo nakonec vybráno 100 jmen.

V seznamu Scientific American nefiguruje žádné české jméno, nicméně pokud bychom obdobný průzkum uspořádali na úrovni ČR, pravděpodobně by mezi jmenovanými osobnostmi nechyběli prof. Petr, předseda České komise pro nakládání s GMO, či prof. Opatrný z Karlovy Univerzity v Praze. Vezmeme-li v úvahu i historické hledisko českých biotechnologií, jistě by na předních místech figuroval i prof. Drobník, iniciátor významných (ať už vědeckých či institucionálních) projektů v ČR a neúnavný propagátor moderních biotechnologií.

Zmiňované vydání Worldview: A Global Biotechnology Perspective, včetně kompletního seznamu osobností, najdete ke stažení zde: