Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Ministerstvo zemědělství podporuje malé a střední zemědělce
Datum: 07.07.2015
Ministerstvo zemědělství

Investice do zemědělských podniků, podpora pro mladé zemědělce, začínající rybáře, příspěvky na dobré životní podmínky zvířat nebo popularizace práce zemědělců – na všechny tyto oblasti poskytuje Ministerstvo zemědělství dotace.

„Při nastavování podpor myslíme na všechny skupiny zemědělců, v žádném případě nezapomínáme ani na střední a malé farmáře. Naopak, připravili jsme pro ně dotace, které jim pomohou při jejich hospodaření,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V novém období Programu rozvoje venkova (PRV) je pro malé projekty do 1 milionu korun a podniky do 150 hektarů přichystána částka téměř 1 miliardy korun.

V PRV mohou menší farmáři čerpat prostředky na investice do zemědělských podniků. V loňském roce byli při posuzování žádostí na investice do zemědělských podniků ve 20. kole bodově zvýhodněni žadatelé s projekty do 5 milionů korun, což jsou většinou menší zemědělští podnikatelé. Schváleno bylo téměř 700 žádostí, z toho zhruba 650 bylo do 5 milionů, tedy drtivá většina. To znamená, že podporu získali především menší zemědělci. Do roku 2020 dostanou celkově farmáři z operace Investice do zemědělských podniků asi 9 miliard korun.

Také při přidělování dotací na zemědělskou techniku uspěly většinou projekty do 5 milionů korun. Z tisícovky schválených žádostí jich přibližně 900 bylo pod hranicí pěti milionů korun. Na programové období 2014 – 2020 v operaci Investice do zemědělských podniků je na projekty do 5 milionů korun vyčleněna přibližně třetina celkového rozpočtu, tedy 3 miliardy korun.

Peníze z opatření Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů směřovaly ve 22. kole PRV také ve velké míře na menší projekty (ze 178 schválených žádostí jich bylo 146 do 5 milionů korun). Současně i připravované podmínky dají šanci menším projektům.

Nové podmínky pro poskytnutí dotace mladým začínajícím zemědělcům určují maximální výměru obhospodařovaných pozemků.

Pro chovatele prasat i dojnic přichystalo letos Ministerstvo zemědělství maximální možnou podporu. Zvýšilo objem peněz v Nákazovém fondu na 1,1 miliardy. Na dobré životní podmínky dojnic a prasat půjde ročně více než 610 milionů korun. V rámci podpory citlivých komodit je pro chovatele dojného skotu připraveno 1,36 miliardy korun. I tyto podpory slouží také malým a středním zemědělcům.

V Operačním programu Rybářství dostanou dotace začínající chovatelé ryb za podmínky, že zřizují mikropodniky nebo malé podniky.

Ministerstvo zemědělství reaguje na požadavky zemědělské veřejnosti, a pokud je to možné, vychází jim vstříc.

 „Zástupci Asociace soukromého zemědělství nás například žádali, abychom povolili zvýšit množství masa, které mohou zemědělci dodávat na trh přímo z malých hospodářství, aniž by k tomu potřebovali povolení, jaká musí mít velké zpracovatelské podniky. Vyhověli jsme jim. Už od začátku roku tak mohou dodávat na trh týdně výrazně více kusů drůbeže. Podobně jsme zvýšili limity pro králíky a lovnou zvěř, a to na maximum, které povoluje Evropská komise. Současně upravujeme i znění veterinárního zákona tak, abychom vyšli vstříc požadavkům Asociace i v oblasti domácích porážek skotu,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství podporuje soukromé zemědělce také akcemi, které veřejnost seznamují s jejich prací. Letos Ministerstvo pořádá pět Farmářských slavností pro rodiny s dětmi. Jejich cílem je přiblížit veřejnosti život našich sedláků a ukázat, že zemědělství je dnes odvětvím zajímavým pro podnikání. Velký úspěch má také projekt Poznej svého farmáře, kdy Ministerstvo loni zorganizovalo pět akcí na podporu malých, většinou začínajících rodinných podniků.

„Projekt, který lidem ukazuje možnosti nákupu kvalitních potravin v blízkém okolí přímo od farmáře, měl tak pozitivní ohlas, že jsme ho letos zorganizovali na 13 malých farmách ve všech krajích ČR a sérii podpoříme téměř třemi miliony korun,“ řekl Marian Jurečka.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství