Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Seminář Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice
Datum: 12.02.2018
ÚKZÚZ
Vydáno: 9.2.2018
Autor: ÚKZÚZ

 

Seminář pořádaný ÚKZÚZ se bude konat 1. března 2018 v Brně.

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Vás zve na odborný seminář

"INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE",
který se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka
dne 1. 3. 2018 v BRNĚ, v hotelu Voroněž I.  

Odborný seminář navazuje na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin věnovaných vybraným zemědělským komoditám.

Cílem letošního semináře je představit specifika pěstební technologie v jedné z progresivních komodit - kukuřici.

Zvýšení ploch této širokořádkové plodiny podnítila výstavba bioplynových stanic i v oblastech méně vhodných pro pěstování. Následné problémy s erozí, rezidua herbicidů ve zdrojích vod a nárůst škodlivosti některých škůdců jsou výsledkem rozšíření této plodiny na orné půdě.

Úkolem přednášejících bude představit hlavní rizika používání přípravků na ochranu rostlin v kukuřici, dále se zaměří na problematiku zkoušení a doporučování odrůd a představí výstupy sekce rostlinolékařské péče.

Z témat přesahujících činnost ÚKZÚZ budou prezentovány příspěvky z praxe, které zhodnotí rizika vyplývající z vysokého podílu kukuřice v osevním postupu a jak s tímto fenoménem pracovat na úrovni konkrétního podniku. 

Z témat programu vybíráme  

- Přípravky povolené do kukuřice a jejich chování v prostředí, jak omezit jejich vyplavování do zdrojů vod? 

- Efektivní a dlouhodobě udržitelná regulace plevelů v kukuřici

- Rizika při pěstování kukuřice a jak je řešit 

- Zhodnocení zdravotního stavu porostů kukuřice pěstované ve vyšším zastoupení v osevním porostu

- Lze využít výsledky odrůdových pokusů kukuřice v systému IOR?

- Jak to vypadá se škodlivými organismy kukuřice z pohledu státního monitoringu


Akce je bez registračního poplatku. Občerstvení zajištěno.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím on-line registrace
do 22. 2. 2018.
On-line registrační formulář

 

Příloha

Zdroj: ÚKZÚZ