Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Hygienici na Dni španělské kuchyně v ZŠ Kunratice
Datum: 06.02.2018
HSHMP
Vydáno: 2.2.2018
Autor: HSHMP

 

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

 

Krajské regionální centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování začne činnost ještě letos  

Zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) se 24. ledna zúčastnili velmi zajímavé akce Den španělské kuchyně na základní škole v Praze – Kunraticích. Děti si zde zásluhou paní kuchařek z místní školní jídelny během oběda pochutnaly na zdravém španělském jídle. Na jídelním lístku se objevila polévka Andaluské Gazpacho, hlavní chod Valencijská paella a zákusek Pomeranč s olivovým olejem. Na složení jednoduchého a skvěle vypadajícího menu dohlížel Státní zdravotní ústav. Menu tak bylo složeno z ingrediencí, které mají děti rády, na které jsou zvyklé, a které odpovídají potřebám a legislativě českého školního stravování.  

 

Zdroj: Asociace školních jídelen (http://www.asjcr.cz/ )

Na kunratickou školu s certifikáty Zdravá škola, Zdravá školní jídelna a Ekoškola zavítala řada významných představitelů, například velvyslanec Španělska v ČR J.E. Pedro Calvo-Sotelo Ibañez-Martín, ředitelka Státního ústavu Jitka Sosnovcová, prezident Asociace školních jídelen Michal Malát a starostka městské části Praha – Kunratice Lenka Alinčová. Za HSHMP se akce zúčastnila z pověření ředitele RNDr. Jana Jarolímka, PhD., MBA vedoucí Kanceláře ředitele Anna Füleová.  

Základní škola Kunratice se stala jednou ze zastavení populární zdravotně osvětové série Den španělské kuchyně v českých školních jídelnách pořádané Velvyslanectvím Španělska v Praze a Asociací školních jídelen České republiky. Španělská gastronomie je díky historickému vývoji a vlivu mnoha kultur velmi různorodá. Známá je rovněž svou středomořskou dietou – Dieta Mediterránea, která je všeobecně považována za zdravou a chutnou formu výživy.   

Při ZŠ Kunratice začne navíc v průběhu letošního roku působit Krajské regionální centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování. Takový je cíl Memoranda o spolupráci podepsaného na konci roku 2017 mezi Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Asociací školních jídelen České republiky, Státním zdravotním ústavem, Městskou částí Praha – Kunratice a Základní školou Kunratice. Centrum bude především sdílet a propojovat zajímavé a odborné projekty školních jídelen a pozitivně propagovat význam školního stravování. Vedle toho bude také rozvíjet a zvyšovat zdravotní a nutriční gramotnost zaměstnanců školních jídelen.


Bližší informace o Memorandu jsou k dispozici zde:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/nove-krajske-centrum-sdileni-dobre-praxe-v-oblasti-skolniho-stravovani-v-praze-vznikne-za-aktivni-ucasti-hygieniku-3416_3416_437_1.html

V Praze dne 1. února 2018
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí


Zdroj: HSHMP