Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Změny v oblasti finančního vypořádání
Datum: 02.02.2018
TA ČR

Změny v oblasti finančního vypořádání

Vyjádření ke změnám v oblasti finančního vypořádání.

Technologická agentura informuje v souvislosti se změnou vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání se státním rozpočtem, že tuto aktivitu velmi vítá a pro další veřejné soutěže bude upraven systém čerpání podpory ve smyslu změny uvedené vyhlášky. O nových podmínkách budou uchazeči informování v rámci informací k veřejným soutěžím. Ve vztahu k aktuálně realizovaným projektům v dalších letech provádí TA ČR analýzy za účelem stanovení dalšího postupu a nastavení podmínek.

Současně, po konzultaci s Ministerstvem financí ČR, nebude TA ČR měnit systém vrácení nevyčerpané podpory pro aktuálně realizované projekty na tento kalendářní rok. Čl. 3 odst. 11 Všeobecných podmínek tedy i nadále zůstává v platnosti. Finanční vypořádání se státním rozpočtem budou příjemci odevzdávat do 15. února roku pouze za projekty ukončené v roce předchozím, tj. v roce 2017. Do finančního vypořádání bude zahrnuta pouze ta část dotace, která doposud nebyla součástí finančního vypořádání v předchozích letech. Dle výše uvedené vyhlášky dochází ke změně bankovních účtů, na které budou příjemci vratky odesílat a to následovně:

ProjektVrácení příjmů z projektuVrácení vratky
ukončil řešení v roce 2017 19-3125001/0710 6015-3125001/0710
pokračuje v řešení v roce 2018 19-3125001/0710 19-3125001/0710

Technologická agentura bude na konci ledna 2017 rozesílat tabulky pro finanční vypořádání a zároveň zveřejní i podrobné pokyny k jejich vyplnění. Zároveň o tom bude informovat na svých webových stránkách.