Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Potravináři se zavázali k naplňování Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu
Datum: 31.01.2018
PK ČR
Vydáno: 26.1.2018
Autor: PK ČR

 

Tisková zpráva PK ČR ze dne 26. 1. 2018.

 

Podpisem Deklarace ke zdravému životnímu stylu dnes zástupci Potravinářské komory ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR formalizovali svoji dosavadní spolupráci při naplňování Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, zejména pak Akčního plánu č. 2 Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015 – 2020. Součástí Deklarace je Deset pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu, které jsou odpovědí právě na Zdraví 2020 a jeho akční plány.

„Vztah mezi správnou výživou a zdravím je komplexní a dlouhodobý. Významný vliv hrají nejen samotné stravovací návyky, ale také pohybová aktivita a další faktory životního stylu. K tomu je nezbytný multioborový přístup a spolupráce a v neposlední řadě také součinnost a vůle každého jedince – spotřebitele,“ uvedl prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc.

„Jako hlavní hygienička si aktivit potravinářského průmyslu vedoucích ke zlepšení výživy a stravovacích návyků velmi vážím, a proto jsem se podpisem Deklarace zavázala tyto aktivity podporovat zajištěním odborné spolupráce. Tuto spolupráci vnímám i jako společný příspěvek k plnění cílů v rámci aktivit Evropské platformy pro stravu, pohybovou aktivitu a zdraví“, uvedla náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová.

Deklarace ke zdravému životnímu stylu je závazkem potravinářského průmyslu vyvíjet aktivity v jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. Tyto aktivity bude průběžně doplňovat, aktualizovat a vyhodnocovat a výsledky sdílet s resortem Ministerstva zdravotnictví ČR, médii a odbornou i laickou veřejností. Touto cestou se nakonec potravinářský průmysl již vydal, a to v roce 2016, kdy založil Platformu pro reformulace. V září loňského roku pak na první výroční konferenci Platformy představil úspěchy potravinářských výrobců dosažené v oblasti snižování soli, cukru a transmastných kyselin v potravinách.

Více informací:
Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Ing. Dana Večeřová, ředitelka pro marketing a komunikaci
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz 
Internet: http://www.foodnet.czwww.reformulace.cz 
Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03


Přílohy:

TZ-Potravináři se zavázali k naplňování  Deseti_piliřů_výživové_politiky (pdf)Deklarace_ke_zdravému_životnímu_stylu, Deset pilířů (pdf, 1.33 MB)