Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Policy Forum 2017: ve správný moment zaznělo mnoho přínosných informací pro období po r. 2020
Datum: 29.11.2017
TA ČR

Policy Forum evropské asociace inovačních agentur TAFTIE, patří každoročně k vrcholným akcím. Koná se tradičně v Bruselu, kde je připravována vždy předsedající agenturou, kterou byla letos Technologická agentura ČR (TA ČR). V pravou chvíli přineslo Policy Forum mnoho přínosných informací pro období po roce 2020, kdy se výrazně sníží objem peněz ze strukturálních fondů.

Stěžejní je výběr vhodného tématu a kvalitních mluvčí a získat zájem účastníků, což nebývá ve městě, kde se pracuje na velmi vysoké obrátky, vůbec snadné. Letos se aktuální témata přímo nabízela: vzhledem k datu – 22. listopadu 2017, zvolila TA ČR logicky přípravu 9. Rámcového programu a ustavování Evropskou inovační radu.

Taftie hr 006a

Jak připomenul hlavní mluvčí Policy Forum Keith Sequiera, člen kabinetu komisaře pro výzkum a inovace Moedase, v prvním čtvrtletí roku 2018 budou probíhat veřejné konzultace. Všechny členské státy EU se budou moci k připravovanému návrhu podpor vyjádřit. Snad tuto možnost plně využije i Česká republika. V létě Komise představí návrh 9. Rámcového programu jako součást víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu EU na období po roce 2020, a návrh programů.
Z prezentace bylo zjevné, že Komise bere velmi vážně všech 11 doporučení expertní skupiny Pascala Lamyho, například:

  • výrazně navýšit rozpočet na výzkum a inovace z nynějších 80 mld. EUR na 120 až 160 mld. EUR,
  • naplnit cíl 3 % rozpočtů členských zemí EU na výzkum a inovace, zvýšit podíl přijatých návrhů z dnešních 11 % na 15 až 20 % a zjednodušit administrativu projektů VaV,
  • projekty v 9. rámcovém programu by neměly být vybírány jen podle záměrů popsaných v návrzích projektů, důraz se bude klást na osobní setkání a pohovor s řešitelským týmem, na jeho kvalitu a schopnost cíle naplnit.

Taftie hr 035

 Keith Sequiera, člen kabinetu komisaře pro výzkum a inovace Moedase

Členka expertní skupiny Pascala Lamyho Lucyny Wozniak, zdůrazňovala zejména nutnost racionálně využívat velké infrastruktury pro VaV. Velmi zajímavý příspěvek zaměřený na zjednodušení administrativy přednesl Richar van Keulen z nizozemské Netherlands Enterprise Agency. Systém nazvaný odůvodněná důvěra „justified trust“. U projektů v kategoriích do 25 000 EUR žadatel uvádí pouze dosažené výsledky, vynaložené náklady se předkládají v případě pochyb u projektů do 125 000 EUR a pouze v kategorii nad 125 000 EUR jsou povinnou součástí projektů. Autoři největších projektů mají k dispozici jednoduchý systém kalkulace nákladů.

Blok, věnovaný přípravám Evropské inovační rady, zahájil Stephane Oaki z Evropské komise informací, že na pilotní fázi je v období 2018 až 2020 vyhrazeno v rámci Horizon 2020 2,7 mld. EUR. Základem je přístup „zdola nahoru“ – „bottom up“, volnost při volbě sektorů a podpora nových, průlomových produktů, procesů nebo business modelů firem, které se prosadí na světových trzích jako „unicorns“. Jak připomenul Stehane Oaki, následkem Brexitu těchto úspěšných a rychle rostoucích firem odejde z EU celá polovina! Zdůrazňoval také nutnost propojení evropských a národních prostředků.

Taftie h 093

Zleva: Christian DUBARRY, Bruno MASTANTUONO, Heikki Uusi-HONKO, Lucyna WOZNIAK a Richard van KEULEN

Jan Bambas z BusinessEurope realisticky připomenul, že „lovit unicorns a gazely může být zajímavé, pro evropské firmy je však klíčová ekonomika“. Proto zdůrazňoval význam aktivit stínujících trh a kolaborativní přístup výzkumníků a firem. Do úsilí urychlit inovační řetězec se musí zapojit všichni partneři.

Bernd Reichert, který zodpovídá za implementaci nástroje pro male a střední podniky (SME) v rámci programu Horizon 2020, představil připravované nové schéma hodnocení projektů v programu SME. Předpokládá se, že každý z 2000 projektů, které se očekávají každý rok, posoudí vždy čtveřice hodnotitelů. Nejlépe hodnocené projekty budou představeny vždy jednomu z šesti panelů, v nichž zasedne pět až šest expertů. Podkladem k hodnocení bude nejen projekt, ale i krátké, nanejvýš desetiminutové video, a diskuse vedoucího projektu s panelisty. Na nejúspěšnější týmy čeká v období 2018 – 2020 1,4 mld. EUR. Až dosud si v programu nejlépe vedly firmy z oblasti péče o zdraví, čistých technologií a energetiky.

Ana Ponte z portugalské agentury ANI představila Task Force nazvanou SoftPower. Do této pracovní skupiny se zapojilo jedenáct agentur TAFTIE, včetně TA ČR. Záměrem je vybavit inovační agentury takovými dovednostmi, které je připraví na zásadní změny v podpoře inovací po ustavení Evropské inovační rady.

Taftie hr 026

Velký dík patří Pražskému domu v čele s ředitelkou Lucií Čadilovou

Jak závěrem před zcela zaplněným sálem Pražského domu v Bruselu shrnul předseda TAFTIE 2017 a TA ČR Petr Očko, „je zjevné, že dopad projektů na život občanů EU musí mít přednost nad procesy spojenými s jejich výběrem, financováním a realizací.“ Připomenul, že členské agentury TAFTIE, i když nejsou tvůrci politik, mohou významně přispět k debatám o novém ekosystému pro výzkum a inovace díky svým zkušenostem z naplňování programů podpory a kontaktům s výzkumníky i firmami.