Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Bude výzva ESA vyslyšena?
Datum: 27.11.2017
BIOTRIN

Na půdě Evropské komise proběhla konference na téma Moderní biotechnologie v zemědělství. Diskutovány byly především výhody, které do oblasti potravinářství a zemědělství EU moderní biotechnologie přináší.

Na konferenci zaujali přítomné svým vystoupením zástupci Evropské semenářské asociace (ESA), kteří představili kampaň s názvem „Embracing the Power of Nature“. Tato iniciativa má za cíl přiblížit a vzdělat širokou veřejnost v oblasti nových technik šlechtění rostlin a současně poukázat na několik závažných problémů v této oblasti.

Prezident asociace Nigel Moore by rád touto kampaní oslovil především veřejnost, která nové techniky buď ignoruje nebo se k nim staví odmítavě. Je nutné si uvědomit, že bez inovativních postupů v oblasti šlechtění a pěstování rostlin bychom nedosáhli tak vysoké kvality a různorodosti potravin, jaké dnes naše supermarkety nabízejí. Navíc nové techniky umožňují nejen uspokojit poptávku po potravinách, ale také současně obhospodařovat méně zemědělské půdy a použít méně vstupů při pěstování rostlin (např. pohonné hmoty, lidská práce, chemikálie atd.)

Podle Nigela Moora není ale postoj široké veřejnosti jedinou překážkou v přijetí moderních biotechnologií. Další vývoj v oblasti inovativního šlechtění rostlin silně ovlivňují právní předpisy. ESA doufá, že rostlinné druhy vyvinuté posledními šlechtitelskými metodami nebudou podléhat dodatečné regulaci. Evropa by tak ohrozila možnost vyvíjet nové druhy rychleji, ekonomičtěji a s přesným zacílením na potřeby zemědělců, spotřebitelů a s vyšší ochranou životního prostředí.

 

Zdroj:

https://www.euroseeds.eu/putting-plant-breeding-innovation-heart-sustainable-eu-agri-food-policy

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15828

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/events/20170928_modern_biotech.htm