Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Účet za GDPR? Podnikatele nařízení vyjde na 25 miliard korun
25.05.2018

Snídaňové cereálie: ano či ne?
25.05.2018

Jmenováni noví členové vědeckých panelů EFSA
25.05.2018

Pátý ročník Poznej svého farmáře lidem otevře 15 farem v České republice
25.05.2018

Ctpp >


Bude výzva ESA vyslyšena?
Datum: 27.11.2017
BIOTRIN

Na půdě Evropské komise proběhla konference na téma Moderní biotechnologie v zemědělství. Diskutovány byly především výhody, které do oblasti potravinářství a zemědělství EU moderní biotechnologie přináší.

Na konferenci zaujali přítomné svým vystoupením zástupci Evropské semenářské asociace (ESA), kteří představili kampaň s názvem „Embracing the Power of Nature“. Tato iniciativa má za cíl přiblížit a vzdělat širokou veřejnost v oblasti nových technik šlechtění rostlin a současně poukázat na několik závažných problémů v této oblasti.

Prezident asociace Nigel Moore by rád touto kampaní oslovil především veřejnost, která nové techniky buď ignoruje nebo se k nim staví odmítavě. Je nutné si uvědomit, že bez inovativních postupů v oblasti šlechtění a pěstování rostlin bychom nedosáhli tak vysoké kvality a různorodosti potravin, jaké dnes naše supermarkety nabízejí. Navíc nové techniky umožňují nejen uspokojit poptávku po potravinách, ale také současně obhospodařovat méně zemědělské půdy a použít méně vstupů při pěstování rostlin (např. pohonné hmoty, lidská práce, chemikálie atd.)

Podle Nigela Moora není ale postoj široké veřejnosti jedinou překážkou v přijetí moderních biotechnologií. Další vývoj v oblasti inovativního šlechtění rostlin silně ovlivňují právní předpisy. ESA doufá, že rostlinné druhy vyvinuté posledními šlechtitelskými metodami nebudou podléhat dodatečné regulaci. Evropa by tak ohrozila možnost vyvíjet nové druhy rychleji, ekonomičtěji a s přesným zacílením na potřeby zemědělců, spotřebitelů a s vyšší ochranou životního prostředí.

 

Zdroj:

https://www.euroseeds.eu/putting-plant-breeding-innovation-heart-sustainable-eu-agri-food-policy

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15828

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/events/20170928_modern_biotech.htm