Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

European Dry Food, Snack and Confectionery EPPS in Berlin, 25. - 27. 3. 2018
19.01.2018

European Food Supplements Conference - extended early bird, 8. - 9. 3. 2018
19.01.2018

Enhancing Consumer Protection in the EU: Preserving Consumers’ Rights in the Digital Society, 6. 3. 2018
19.01.2018

Pozvánky na semináře: "Financial Man. of Horizon 2020 Projects. Theoretical and Practical Approach"
19.01.2018

Ctpp >


Africký mor prasat – sdílení osvědčených postupů je rozhodující pro zastavení šíření
Datum: 14.11.2017
KM EFSA
Vydáno: 13.11.2017
Autor: KM EFSA

 

Dne 8. listopadu 2017 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Vědeckou zprávu týkající se epidemiologické (epizootické) analýzy afrického moru prasat v pobaltských státech a Polsku.

 

Sdílení osvědčených postupů v boji s africkým morem prasat je rozhodujícím faktorem pro zastavení šíření tohoto onemocnění, tvrdí odborníci EFSA. Mezi tyto postupy patří rychlé detekční metody a přísná mimořádná opatření.

Odborníci EFSA pomohli pobaltským zemím a Polsku při analýze epidemiologických (epizootických) dat shromážděných do září 2017. Toto onemocnění se v populaci divokých prasat stále šíří. V roce 2017 nahlásily pozitivní případy další dvě členské země EU – Česká republika a Rumunsko, což znamená zvýšení počtu postižených členských států celkem na šest.

Experti dospěli k závěru, že navzdory společné snaze zastavit šíření afrického moru prasat mezi divokými prasaty hrají při šíření tohoto onemocnění rozhodující roli právě lidé (například prostřednictvím likvidace kontaminovaného odpadu v místě výskytu divokých prasat).

Sofie Dhollander, veterinární lékařka pracující při EFSA, prezentovala příslušná zjištění jménem Pracovní skupiny pro africký mor prasat na konferenci nejvyšší úrovně pořádané Ministerstvem zemědělství ČR v Praze dne 9. listopadu 2017.

Jakékoliv dotazy a komentáře ke zprávě EFSA lze zaslat na e-mailovou adresu sofie.dhollander@efsa.europa.eu

Zdroj: EFSA