Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci vystopovali geny, které ovládají tvar plodů rostlin
16.11.2018

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?
16.11.2018

Potravinářská inspekce zakázala středoamerický med označený klamavými údaji o původu z EU, ČR a Španělska
16.11.2018

Bilance léta: pražští hygienici provedli 129 kontrol zmrzlin a ledových tříští
16.11.2018

Ctpp >


Stanovisko EFSA k rizikům pro zdraví rostlin způsobeným dovozem půdy
Datum: 29.06.2015
Bezpečnost potravin

Odborníci na zdraví rostlin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumali rizika škodlivých organismů a abiotických činitelů vstupujících do EU přes půdu nebo jiná růstová média. Stanovisko bylo vypracováno na žádost Evropské komise, aby podpořilo a potvrdilo souhrn stávajících pravidel pro uvádění půd a růstových médií na území EU.

Souhrn pravidel je reakcí na obavy z toho, že současná opatření nejsou dostatečně efektivní k prevenci zavlečení škodlivých organismů touto cestou.

Vědecké stanovisko EFSA používá definici Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) pro růstové médium: „každý materiál, v kterém rostou kořeny rostlin nebo je určený k tomuto účelu“.

Pomocí rozsáhlé literární rešerše bylo identifikováno více než 800 typů půd a růstových médií potenciálně využitelných pro růst rostlin. Vědecký panel pro zdraví rostlin (PLH) z nich sestavil osm skupin – např. „média včetně rostlinného materiálu“, „statková hnojiva“ a „syntetická média“, a stanovil pravděpodobnost každé skupiny být prostředníkem přenosu škodlivých organismů.

Velká většina růstových médií identifikovaných pomocí literární rešerše – 678 z 880 – obsahovala rostlinný materiál. Tato média byla velmi rozmanitá a obsahovala kompost, potravinový odpad, zelená hnojiva, slámu a kůru.

Mezi růstovými médii bez obsahu rostlinného materiálu tvořily největší skupinu anorganická média (78 typů) – písek, sopečná hornina a štěrk; růstová média vyvinutá k eliminaci rostlinných zbytků nebo redukci jejich výskytu (73 typů) – popel, koželužné kaly, melasa, uhlí; a syntetická média (27 typů) – polymery, částice PET lahví a polystyrenový granulát.

Experti panelu PLH hodnotili efektivitu opatření – tepelného ošetření, použití pesticidů a fumigace – k redukci výskytu škodlivých organismů v půdě a růstových médiích. Panel ukázal, že tato ošetření nejsou 100% účinná ve všech případech a jejich účinnost závisí na různých faktorech, např. na půdních vlastnostech, druhu škodlivého organismu a způsobu aplikace.

Panel EFSA hodnotil také efektivitu současných opatření EU ke kontrole uvádění půd a růstových médií do EU a zabýval se legislativou, která je uplatňována v některých mimounijních zemích – v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu a v USA – a zahrnuje fytokaranténu, biologickou bezpečnost, půdu, růstová média a hnojiva.

Souhrn pravidel poukazuje na důležitost jasné formulace a doporučení implementace opatření pro půdu a růstová média. Mezi efektivní opatření Panel zahrnul např. zákaz dovozu a možnosti volby produkčních areálů bez škodlivých organismů.


Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanovisko-efsa-k-rizikum-pro-zdravi-rostlin-zpusobenym-dovozem-pudy.aspx#sthash.Mhxs3DV5.dpuf