Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Zákon o potravinách v gesci MZe a aktuality v oblasti bezpečnosti potravin
Datum: 01.06.2015
PK ČR

Místo konání: MZe, Těšnov 17, Praha 1, místnost č.101 - 1. patro

Termín: Středa: 03.06.2015 

Doba konání: 10,15 hod. - 12,30 hod.

Program semináře:

 

1. Zahájení - Ing. Hynek Strnad, předseda ZS Koli Praha

2. Problematika bezpečnosti potravin a monitoring cizorodých látek - Ing. Jitka Gotzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin MZe

3. Novela Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. - Ing. David Zima, Odbor potravinářský MZe

4. FAB odpady jako zdroj energie, problematika myktoxinů v potravinách - Doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Katedra kvality ČZU Praha

5. Další aktuality v potravinářské legislativě v gesci Mze - Ing. Zdeněk Švec, Odbor potravinářský Mze

6. Diskuze, závěr

 

 

 

Seminář se koná ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny a pro jeho účastníky je bezplatný

 

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky výroby, kontroly jakosti potravin a laboratoří. Doporučený počet účastníků semináře je 2-3 osoby na společnost