Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


EFSA zveřejnil vědecké stanovisko k chlorečnanům v potravinách
Datum: 25.06.2015
Bezpečnost potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém vědeckém stanovisku vyhodnotil, že dlouhodobé působení chlorečnanů přítomných v potravinách (a zejména v pitné vodě) je potenciálním zdravotním rizikem pro děti, především pak pro děti s mírnou nebo střední deficiencí jódu.
Ale celkový denní příjem chlorečnanů, dokonce i v nejvyšších odhadovaných dávkách, pravděpodobně nepřekračuje doporučenou bezpečnou hladinu pro spotřebitele všech věkových kategorií. (Toto jsou hlavní závěry vědeckého stanoviska EFSA k chronickým a akutním zdravotním rizikům expozice chlorečnany z potravy (včetně pitné vody).)

Chlorečnany mohou být přítomny  v potravinách z důvodu používání chlorované vody při zpracovávání potravin anebo také z dezinfekce zařízení na zpracování potravin.

Mezi nejvíce rizikové skupiny potravin z hlediska obsahu chlorečnanů patří ovoce a zelenina. V rámci každé skupiny potravin dosahují nejvyšších hladin chlorečnanů mražené produkty. Pravděpodobně zde závisí na množství chlorečnanů v chlorované vodě použité při zpracování potravin. Pitná voda je hlavním zdrojem chlorečnanů v potravě, a možná přispívá až k 60% chronické expozice chlorečnanů u malých dětí. 

Chronická expozice – dlouhodobá expozice chlorečnanů může inhibovat příjem jodu. EFSA stanovil tolerovatelný denní příjem (TDI) 3 µg/kg tělesné hmotnosti pro dlouhodobou expozici chlorečnanů z potravin. Nejvyšší odhady EFSA pro chronickou expozici chlorečnanů pro kojence, batolata a malé děti (do 10 let věku) přesahují stanovenou TDI, což je důvodem k znepokojení z možných zdravotních rizik pro všechny děti s lehkou nebo střední deficiencí jódu.
 
Akutní expozice - vysoký denní příjem chlorečnanů může být pro lidi toxický, protože může omezit schopnost krve absorbovat kyslík, což vede k selhání ledvin. Z tohoto důvodu EFSA stanovil doporučenou hladinu bezpečného denního příjmu (nazývanou také "akutní referenční dávka") chlorečnanů na 36 µg/kg tělesné hmotnosti. Nejvyšší odhady akutních dietárních expozicí chlorečnanů u všech věkových skupin byly nižší než tato stanovená bezpečná denní dávka chlorečnanů. 

Vědecké doporučení úřadu EFSA bylo vyžádáno Evropskou komisí, která společně s členskými státy přezkoumává stávající opatření k omezení expozice spotřebitelů chlorečnany v potravinách. 
Pokud se uvažuje o snížení reziduí chlorečnanů v potravinách, je nutné vzít v úvahu kromě toxikologických aspektů těchto reziduí také jejich pozitivní vliv na mikrobiologickou bezpečnost potravin.

V průběhu hodnocení a vzniku tohoto vědeckého stanoviska spolupracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) s Německým spolkovým úřadem pro hodnocení rizik (BfR). 

- See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-zverejnil-vedecke-stanovisko-k-chlorecnanum-v-potravinach.aspx#sthash.maFHwkDa.dpuf